2022-06-30 11:57Pressmeddelande

SwedenBIO är del i svensk industriallians mot AMR

Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till det arbete som pågår har en rad branschorganisationer inom life science gått samman i Svensk industriallians mot AMR, en koalition som med förenade krafter ska motarbeta utvecklingen.

Medlemmarna är SwedenBIO, FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

Johanna Rissanen, projektkoordinator och ansvarig för Taskforce AMR på SwedenBIO säger:

"För att bromsa antibiotikaresistensen krävs flera angreppsvinklar. Det blir viktigt med många olika perspektiv och just därför är vi positiva till att ingå denna allians med de andra branschorganisationerna. Tillsammans hoppas jag att vi kan få ännu mer slagkraft i sammanhang där denna viktiga fråga diskuteras", säger hon.

Genom branschspecifika och övergripande insatser som omfattar såväl prevention, diagnostik som behandlingar av infektioner ska koalitionen understödja arbetet för ett minskat infektionstryck inom vård och omsorg och i förlängningen till en bromsad antibiotikaresistensutveckling i samhället.

Antibiotikaresistens är en internationell fråga som kräver samarbete på global nivå. Sverige, som redan bedriver ett framgångsrikt arbete på området, kommer att sätta frågan högt på EU:s agenda och axla en ledarroll, inte minst under Sveriges ordförandeskap i EU under första halvåret 2023.

I den svenska industrialliansen mot AMR ingår FGL, Lif, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

 

 

 


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Alexandra Hoegberg
Director of Communications
Alexandra Hoegberg