2022-05-24 08:06Pressmeddelande

Frans Schartau prisas för kompetensutveckling inom life science

Anna Lundin, utbildningsledare för Frans Schartaus Handelsinstituts program Läkemedelstekniker, tar emot SwedenBIOs pris för kompetensförsörjning. Anna Lundin, utbildningsledare för Frans Schartaus Handelsinstituts program Läkemedelstekniker, tar emot SwedenBIOs pris för kompetensförsörjning i Stockholm, 19/05/2022.

Frans Schartaus Handelsinstitut tilldelades pris för sitt utbildningsprogram inom läkemedelsteknik under förra veckans årsmöte för life science-branscorganisationen SwedenBIO.

SwedenBIO Star Award delas årligen ut i samband med SwedenBIOs årsmöte och syftar till att lyfta insatser av individer eller organisationer som under det gångna året bidragit till life science branschen. Vid årsmötet den 19:e maj fokuserade priset på kompetensförsörjning, då bristande personalresurser bromsar tillväxten inom industrin.

Frans Schartaus Handelsinstitut belönades med priset tack vare deras utbildningsprogram ”Läkemedelstekniker”, från vilket kursdeltagarna kan gå vidare till att arbeta inom läkemedelsproduktion med till exempel substanstillverkning, läkemedelsformulering eller förpackningshantering och distribution.

Priset delades ut av SwedenBIOs jubileumspartners Valneva och Pfizer, som representerades av Valneva Swedens vd Janet Hoogstraate, och Helena Thelin, platschef vid Pfizer i Strängnäs.

Sammanlagt var fem aktörer nominerade till priset. Förutom Frans Schartau fanns även Business Sweden, RISE, Läkemedelsakademin och Mpya Sci & Tech bland de nominerade.

Prisutdelarna motiverade valet av Frans Schartau som vinnare med att programmet både håller hög kvalitet och för sättet programmet samarbetar med industriaktörer för att på bästa sätt möta behoven på arbetsmarknaden. Svenska produktionsbolag är representerade i ledningsgruppen för programmet och bidrar till utvecklingen av läroplanen.

Anna Lundin, utbildningsledare för läkemedelstekniker-programmet tog emot priset å Frans Schartaus vägnar.

”Stort tack för utmärkelsen, SwedenBio! Tillsammans har vi nu ökat medvetenheten om utbildningen till Läkemedelstekniker,” sa Anna Lundin i en kommentar efter prisutdelningen.

”För utbildningens kvalitet är det avgörande att företagen ser det som en självklar strategisk inriktning att vara med och påverka utbildningens innehåll och också erbjuda praktikplatser för våra studerande. Långsiktiga samarbeten är en förutsättning för att fortsätta bidra med kompetens åt tillverkande företag”, sa hon.


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra 300+ medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Alexandra Hoegberg
Director of Communications
Alexandra Hoegberg