2023-03-08 10:20Pressmeddelande

Svensk läkemedelsutveckling fortsatt stark visar unik kartläggning 

The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023. Illustration: GreatlandThe Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023. Illustration: Greatland

Svensk läkemedelstillverkning och forskning har tagit sig igenom pandemin med stärkt position och landet fortsätter att vara en framstående aktör inom life science. Det är slutsatser från den färska rapporten The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023, som kartlägger de läkemedelsprojekt som finns under utveckling hos svenska läkemedelsbolag, utgiven den 8 mars av branschorganisationen SwedenBIO.  

På en världsmarknad där pandemin följt av kriget i Ukraina skakat den globala ekonomin visar rapporten att den svenska life science-industrin står sig fortsatt stark. Rapporten produceras vart tredje år och är den enda av sitt slag i Sverige. I årets upplaga kartläggs 506 projekt från 159 läkemedelsbolag med huvudkontor i Sverige.  

Av pipelinerapporten framgår att antalet svenska läkemedelsprojekt under utveckling ökar och att bolagen planerar att fortsätta utöka sin personalstyrka det närmaste året. Det återspeglas även i att Sverige rankas femma inom Europa sett till antal pågående läkemedelsforskningsprojekt.  

”Rapporten målar upp en bred bild av hur life science-ekosystemet i Sverige ser ut. Vi ser en industri som består av många små bolag med stark förankring i akademisk forskning, och med stort behov av kringstrukturer som berikar värdekedjan, exempelvis servicebolag, infrastrukturer och samarbetsprojekt”, säger Dr Maja Neiman, SwedenBIO:s science relations manager som lett datainsamlingen och produktionen av rapporten.       

Fakta: Nyckeltal ur rapporten

 • En stor andel av bolagen (79%) ser det ekonomiska läget som den största utmaningen i närtid, men samtidigt planerar en majoritet av bolagen (64%) att rekrytera mer personal det kommande året.  

 • 71% av bolagen i rapporten är mikrobolag med 0-9 anställda och 22% är småbolag med 10-49 anställda. 56% av bolagen som ingår i kartläggningen har knoppat av från akademin eller sjukvården. 

 • 75% av personalen i bolagen jobbar med forskning och utveckling. 

 • Hälften av läkemedelsbolagen har sitt huvudkontor i Stockholm–Uppsala regionen (50%), följt av Malmö–Lund regionen (29%), Göteborg (15%) och Umeå (6%). 

 • Onkologi (32%) och neurologi (16%) hör till de mest vanliga terapiområdena bland läkemedelsprojekten i rapporten.  

 • Flest projekt är små molekyler (59%), men biomolekyler står starkt (28%) och andelen cell- och genterapier (ATMP) (12%) har ökat sedan tidigare år. 

Rapportlansering den 8 mars

14:00 den 8 mars 2023 lanseras rapporten. The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023 finns då att ladda ned på: www.swedenbio.se/reports 

Ett livesänt lanseringsseminarium ges online i samband med rapportsläppet, där möjlighet ges för tittarna att ställa frågor. Seminariet sänds live via den här länken. 

Rapportsläppet innehåller följande dokument: 

 • REPORT – The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023.pdf: Statistik, redaktionella artiklar, kolumner och metod-sektion.  

 • APPENDIX – The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023.pdf:En lista över bolagen och projekten som analyserats i rapporten. 

 • Company list 2023 published.xslx: En sorteringsbar Excel-lista över bolagen. 

 • Project list 2023 published.xlsx: En sorteringsbar Excel-lista över läkemedelsprojekten. 

Rapporten är producerad av SwedenBIO, branschorganisationen för Sveriges life science-industri, i samarbete med Citeline och Business Sweden och med stöd från Vinnova.   


För media

Kontakta Alexandra Hoegberg, Director of Communications and International Marketing på SwedenBIO, för frågor: alexandra.hoegberg@swedenbio.se. Maja Neiman, rapportredaktör och Science Relations Manager på SwedenBIO, är tillgänglig för intervjuer.   

Fotona i det här pressmeddelandet får användas av media med följande ackreditation: 

 • Cover of The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023. Illustration: Greatland 

 • Dr Maja Neiman, Science Relations Manager, SwedenBIO. Foto: Camille Sonally 

Maja Neiman, Science Relations Manager, SwedenBIO

 

 

 

 

 

 

Dr Maja Neiman, Science Relations Manager, SwedenBIO. Foto: Camille Sonally

 


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra fler än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Alexandra Hoegberg
Director of Communications
Alexandra Hoegberg