2020-12-09 15:45Pressmeddelande

Calliditas Therapeutics vinnare av SwedenBIO Award 2020

Johan Christenson, partner, HealthCap, Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics och Lars Adlersson, styrelseordförande SwedenBIOJohan Christenson, partner, HealthCap, Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics och Lars Adlersson, styrelseordförande SwedenBIO

För 14:e året i rad delar SwedenBIO ut priset till ett företag som utmärkt sig genom prestationer vad gäller egen forskning och utveckling, affärsutveckling, tillväxt och som dessutom bidragit till samhällelig nytta. 

Calliditas Therapeutics har i egen regi målmedvetet utvecklat sin läkemedelskandidat Nefecon mot kronisk njurinflammation (IgA-nefropati) och presenterade nyligen positiva resultat från en registreringsgrundande fas 3-studie. 

– Årets vinnare har visat en imponerande professionalism och uthållighet i utvecklingen av en helt ny behandling för patienter med kroniska njurinflammationer som idag saknar effektiv terapi. Med positiva fas 3-resultat på plats förbereds nu en registreringsansökan och en marknadsintroduktion i egen regi i USA, kommenterar Lars Adlersson, ordförande för SwedenBIO och representant för juryn.

Calliditas har startat förberedelser för att kommersialisera Nefecon på den amerikanska marknaden och har attraherat en kinesisk partner inom ramarna för ett av de hittills största svensk-kinesiska samarbetsavtalen för ett läkemedelsprojekt.

Bolagets framgångar har rönt stor uppmärksamhet bland såväl nordiska som internationella investerare och sedan börsintroduktionen i Sverige 2018 har bolagets marknadsvärde trefaldigats. Under 2020 genomfördes en parallellnotering av aktien på Nasdaq Global Select Market i USA. 

– Vi är mycket hedrade av att få detta erkännande. Calliditas har haft en väldigt spännande resa hittills som pionjärer inom utvecklingen av behandling för IgA-nefropati och vi ser fram emot att bygga Calliditas för framtiden och utveckla ytterligare terapier inom nischsjukdomar, säger Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics.

IgA-nefropati 
IgA-nefropati är en sjukdom som leder till terminal njursvikt hos nära hälften av de drabbade. Det finns idag inga godkända läkemedel för de här patienterna och många måste därför genomgå dialysbehandling eller njurtransplantation. Det försämrar livskvaliteten kraftigt och leder till höga sjukvårdskostnader. 

Nominerade
Av de nominerade bolagen till SwedenBIO Award 2020 utsåg juryn fem finalister: Calliditas Therapeutics, Cellink, Cobra Biologics, Hansa Biopharma och Kancera.

SwedenBIO Award
SwedenBIO Award är branschens eget pris och delas ut till ett föredömligt företag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen.  Utöver äran erhåller vinnaren ett vandringspris och två delegatplatser till Nordic Life Science Days 20-23 september 2021 (www.nlsdays.com). Priset delas ut tillsammans med HealthCap.

Juryn 
Vinnaren utses av SwedenBIOs styrelse: Lars Adlersson, Adlersson Heath, Lotta Ljungqvist, Testa Center-Cytiva, Carl-Johan Spak, Recipharm, Christine Wesström, Sobi, Kertin Falck, Pfizer, Magnus Björsne, AstraZeneca BioVentureHub, Per Samuelsson, HealthCap, och Sarah Fredriksson, AQILION.

Kontakt
Lars Adlersson, Styrelseordförande SwedenBIO, lars.adlersson@swedenbio.se, 0706 66 62 36.


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.