2020-12-03 07:11Pressmeddelande

Fem finalister till SwedenBIO Award 2020

SwedenBIO Award syftar till att ge ökad synlighet för life science-branschen genom att uppmärksamma och belöna framgångsrika och föredömliga medlemsföretag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen.

Kampen mot sars-cov-2 sätter ljuset på life science-industrins ansträngningar för att ta fram effektiva vacciner, bättre diagnostik och behandlingar av virusets följdverkningar. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att bekämpa helt andra sjukdomar – cancer, stroke, diabetes, reumatism m.fl. – för att bidra till bättre hälsa och ekonomisk tillväxt.   

Under hösten har rekordmånga bolag nominerats till SwedenBIO Award, branschens eget pris, som delas ut i samarbete med HealthCap.

Här listas de fem finalisterna i bokstavsordning:

Calliditas Therapeutics
För att ha tagit läkemedelskandidaten Nefecon – en potentiellt banbrytande behandling av den allvarliga njursjukdomen IgA-nefrit – genom ett omfattande kliniskt program där en registreringsgrundande studie under 2020 uppnådde sitt primära effektmått. 

Cellink
För sitt internationellt uppmärksammande bolagsbygge baserat på utveckling och kommersialisering av revolutionerande bioprintningsteknologier som bedöms ge life science-branschen ökade möjligheter att utveckla nya behandlingsmetoder för att rädda och förlänga liv. 

Cobra Biologics
För att med högt vetenskapligt kunnande och en betydande investeringsvilja ha etablerat sig som ett avancerat produktionsbolag på den globala marknaden.  

Hansa Biopharma
För sitt framgångsrika arbete med att utveckla en behandling som ökar möjligheterna för framgångsrika njurtransplantationer. Bolagets produkt Idefirix erhöll i augusti ett villkorat godkännande i Europa. 

Kancera
För sitt mångåriga arbete med att utveckla läkemedel mot hyperinflammation – ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid en rad olika sjukdomar. Under 2020 tog bolaget ytterligare steg framåt i utvecklingen av en behandling som kan minska följdverkningarna av hjärtinfarkter och startade dessutom en klinisk fas 2-studie i patienter med covid-19. 

Prisutdelning
Vinnaren presenteras den 9 december kl. 15.45 på SwedenBIO Summit. Program och anmälan.

Juryn 
Vinnaren utses av SwedenBIOs styrelse: Lars Adlersson, Adlersson Heath, Lotta Ljungqvist, Testa Center-Cytiva, Carl-Johan Spak, Recipharm, Christine Wesström, Sobi, Kertin Falck, Pfizer, Magnus Björsne, AstraZeneca BioVentureHub, Per Samuelsson, HealthCap, och Sarah Fredriksson, AQILION.

Kontakt
Lars Adlersson, Styrelseordförande SwedenBIO, lars.adlersson@swedenbio.se, 0706 66 62 36.


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.