2012-09-25 15:29Pressmeddelande

Vi förbättrar för svensk välfärd! SwedenBIO lanserar Life Science-bilaga av Mediaplanet i dagens DN

null

"Jag är inte bara pappa. Jag är också läkare, arbetsgivarrepresentant, svensk skattebetalare och ibland också patient. Det gör det lätt att fokusera på life science." Så inleder Johan Järte, VD SwedenBIO ledaren i tidningen. Det är precis vad branschorganisationen vill belysa: hur läkemedel, bioteknik, medicinteknik och diagnostik förbättrar svensk välfärd ur många perspektiv.

- Det gäller både bättre symptomlindring och behandlingsmetoder men också att stärka Sverige med fler arbetstillfällen, färre sjukskrivningar och fler innovationer, säger kommunikationschef Karina Eskilsson. Det vill vi stärka och förtydliga i bilagan och tala om för Sverige. Life science är större än tex bilindustrin och en betydande del av svensk ekonomi.

Bilagan utkommer inom en vecka efter att regeringen lagt fram sin budget. Även den uppmärksammar life science. Fyra miljarder tillsätts området, som räknas som en strategisk satsning för framtidens Sverige.

Tidningen kommer att översättas till engelska och delas ut på den internationella investerar- och partnerkongressen BioPartnering Future Europe i Bryssel den 7-9 okt. Mötet avslutas med en Opening Reception, där Sverige tar över värdskapet för mässan nästa år. Förhoppningen är att med svensk världsledande life science ska attrahera internationella besökare att sluta upp till Stockholm Waterfront, den 12-15 okt 2013. 2 000 internationella besökare beräknas delta. 

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube