2012-04-04 00:40Pressmeddelande

Uppmuntra till samarbete mellan vården, akademi och näringsliv – nominera kandidater till Athenapriset, Sveriges största pris till klinisk forskning

null

Uppmuntra till samarbete mellan vården, akademi och näringsliv – nominera kandidater till Athenapriset, Sveriges största pris till klinisk forskning

Athenapriset, som i år delas ut för femte året i rad, är Sveriges största pris till kliniska forskare som har skapat både patient- och samhällsnytta. Priset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forsknings- och utbildningsstipendium på 150 000 kronor.

-  Vi vill genom att stödja detta pris främja klinisk forskning som vi ser som en kritisk sektor för våra 200 medlemsbolags överlevnad och tillväxt så att de stannar i Sverige, säger Johan Järte, VD, SwedenBIO.

Johanna Adami, ordförande i juryn och avdelningsdirektör för Hälsa på VINNOVA, ser också ett stort behov av samarbete:

- Det är extremt angeläget att vi stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården. Detta är själva fundamentet för att vi ska kunna garantera vår starka ställning inom life-science, säger hon.

VINNOVA är huvudman för Athenapriset tillsammans med tidningen Dagens Medicin. Priset stöttas även av SwedenBIO, LIF, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nomineringstiden startar i dag, onsdagen den 4 april och pågår till den 17 juni.

Nomineringsförfarandet till priset sker i två steg. I det första steget vill Athenaprisjuryn ha förslag på kandidater med en kort motivering. Därefter gör juryn ett urval av bidrag som får göra en detaljerad beskrivning av forskningsarbetet och sina resultat.

Exempel på projekt som kan belönas är utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention. Det kan också handla om nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården. Ett krav är att forskningen har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

De kriterier som juryn utgår från i sin bedömning är:
- Angelägenhetsgrad
- Innovationshöjd
- Medicinsk nytta
- Samhällsnytta
- Samverkan
- Vetenskaplig kvalitet

Förra årets pristagare var Stefan Hansson, överläkare och professor vid kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, och hans forskargrupp som har utvecklat en möjlig metod att diagnostisera och behandla havandeskapsförgiftning.

Pristagarna utses av en jury med bred representation från vård, forskning och näringsliv. I årets jury ingår Johanna Adami, (ordförande), avdelningschef Hälsa, VINNOVA, Håkan Billig professor, ordförande Läkaresällskapets forskningsdelegation, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, KTH, Gunnar Olsson, forskningschef, AstraZeneca, Nina Rehnqvist, professor, ordförande i SBU, Jonas Rastad, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, Ewa Ställdal, senior advisor, Bactiguard, samt Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube