2013-08-28 09:00Pressmeddelande

Tuulikki Lindmark, ny ansvarig för EU Support Office, SwedenBIO

null

Tuullikki Lindmark är disputerad apotekare med erfarenhet från små och stora bolag såsom Biovitrum och Creative Antibiotics och väl insatt i EUs ramprogram.

 - Vi välkomnar Tuulikkis hands-onerfarenheter till dem som behöver stöd och tror att den kompetensen blir ett bra stöd för hela branschen, säger Jonas Ekstrand, tf VD, SwedenBIO. 

- Att genom uppsökande verksamhet och efterföljande support kunna bidra till småbolagens möjlighet till finansiering är min mission och jag ser fram emot mitt nya uppdrag, säger Tuulikki Lindmark, ansvarig för EU Support Office, SwedenBIO. 

EU support kontor (EUSO) tillhandahåller rådgivning och stöd till små och medelstora företag i Sverige för att hitta och ansöka om offentlig finansiering med fokus på forskningsstöd bla från EUs ramprogram. Målet är att öka småföretagens medverkan i EUs ramprogram. EUSO är en nationell satsning som erbjuder skräddarsydd och kostnadsfri rådgivning för företag inom Life Science och som finansieras med stöd från VINNOVA.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube