2008-06-05 16:38Pressmeddelande

SwedenBIOs VD enkät : Alla vill växa i Sverige - men kan de?

SwedenBIOs enkät till 100 VDar i den svenska Life Science industrin visar att över 90 procent av dem som svarade vill investera och växa sitt företag i Sverige, men endast 60 procent planerar att nyanställa inom det närmsta året.

Samtidigt är bolagen attraktiva utomlands och konkurrensen om bolagens investeringar ökar. Närmre hälften av de som svarade har alla fått konkreta erbjudanden om att etablera sin verksamhet utomlands de senaste tolv månaderna.

En överväldigande majoritet på 90 procent vill se ett starkare engagemang från regeringen och statministern Fredrik Reinfeldt för Life Science industrin.

Enkäten genomfördes under maj månad för att pejla framtidstron inom svensk Life Science industri och presenteras i sin helhet, idag på SwedenBIOs årsmöte den 29 maj 2008.

100 medlemsbolag tillfrågades och 71 svarade. Av de som svarade är cirka 90 procent chefer för bolag som omsätter mindre än 100 mkr, av dessa är den absoluta lejonparten små bolag med en omsättning på mindre än 20 mkr.

Pfizer AB är huvudsponsor för SwedenBIOs årsmöte 2008.

Till VD enkäten!

För mer information var vänlig kontakta:

Mats Berggren, VD, tel 08 - 21 36 02, email: mats.berggren@swedenbio.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tel 08 - 21 31 32; annakarin.kallen@swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube