2012-03-06 11:19Pressmeddelande

SwedenBIOs bilaga Life Science utmanar synen på Sveriges traditionella näringsgrenar

null

Idag följs Svenska Dagbladet av en bilaga om life science från SwedenBIO. Bilagan belyser från ax till limpa de många olika momenten som krävs från grundforskning till slutlig behandlingsmetod och hur många aktörer samverkar för att avsluta en process som kan ta tio år eller mer.

Life science är ett samlingsnamn för ”livsvetenskaperna” baserad på biologisk forskning. Exempel på svenska life science produkter som drastiskt har förändrat livet för många är astmamediciner och strålkniven. Med fler än 30 000 anställda är branschen dessutom en av de större arbetsgivarna i Sverige. För SwedenBIO och för organisationens 200 medlemsbolag är life science ett samlingsnamn för läkemedel, diagnostik,bio- och/eller medtech.

-          Vi vill belysa hur många delar som berörs av våra medlemmars verksamhet – patienter, anställda, hälsovården, arbetsgivare, exporten med mera. Internationellt är vi kända som världsledande inom life science, men vi upplever lite av bagarens barn. Vi kan bli bättre på att berätta vad vi gör bra här hemma i Sverige, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

-          Vår bransch står för en femtedel av svensk nettoexport och det vill vi belysa. Svensk industri består inte längre enbart av de traditionella industrigrenarna.

Life science bilagan kommer också att översättas till engelska och distribueras på internationella Life Science Investment Day Scandinavia som är Scandinaviens största affärsmöte för life science industrin. Det hålls i Malmö den 27 mars.

-          I år har vi över 40 presenterade bolag som träffar investerare och potentiella affärspartners från hel världen. Vi vet att möten som detta möjliggör många bolags fortsatta existens. Vi vill få fram nya Pharmacia eller Astra och då är kontaktskapande ytor som Life Science Investment Day Scandinavia ett av många sätt för oss att hjälpa till, säger Jonas Ekstrand, ansvarig för affärsutveckling och finansieringsfrågor på SwedenBIO.

I samband med mötet arrangerar också Kemivärlden Biotech The Future of Swedish and Danish Life Science.

Bilagan ges ut i samarbete med Mediaplanet.

Följ mötet på twitter #LSID2012

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube