2009-05-28 15:05Pressmeddelande

SwedenBIOs årsmöte 2009: ny styrelse och nytt deltagarrekord!

Över 240 deltagare var med under SwedenBIO's årsmöte den 27 maj på Näringslivets Hus i Stockholm. Det är deltagarrekord och under dagen var det ett flitigt nätverkande och diskuterande under pauserna.

Två viktiga beslut under det formella årsmötet gjordes på morgonen:

  • Hans Sievertsson omvaldes enhälligt som ordförande för SwedenBIO
  • Elisabeth Lindner, VD Diamyd blir ny styrelseledamot och efterträder Magnus Lundberg, VD Phadia

Övriga ledamöter omvaldes.

Temat i år för det öppna årsmötet var Life Science i samverkan - gör det omöjliga möjligt! Talarna under för- och eftermiddagen presenterade och diskuterade kring ämnet samverkan. Fler exempel på samverkan i praktiken gavs av talarna och hur denna samverkan kan vara den brygga som är så välbehövlig mellan akademisk forskning och samhällsnytta. Allt för att stärka Life Science branschen i Sverige.

Under eftermiddagen deltog Handelsminister Ewa Björling som betonade vikten av SwedenBIO som en stark organisation i Europa. SwedenBIO Award delades ut till CellaVisions VD Yvonne Mårtensson som var mycket stolt och glad över utnämningen. Christina Åkerman, Generaldirektör på Läkemedelsverket, berättade om hur Läkemedelsverket ska bli bättre på att leda företagen på vägen från läkemedelskandidat till färdig produkt. Hon var dock noga med att påpeka att denna väg är ett häcklopp och den enda som kan klara hindren är den blivande produkten själv.

Den avslutande paneldebatten hade temat Omöjligt läge eller nya möjligheter? - där först två viktiga rapporter presenterades.
Pipeline rapporten - en lägesrapport över Sveriges läkemedelsprojekt och en finansrapport över hur finansieringen ser ut på kort sikt för Sveriges Life Science bolag. Det finansiella läget ställer högre krav på samverkan och ämnen som konsolidering som en väg framåt diskuterades under panelen.

SwedenBIO tackar alla sponsorer, talare och deltagare för att ni gjorde dagen till en sådan framgång!


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube