2024-03-11 09:49Pressmeddelande

SwedenBIO välkomnar regeringens ställningstagande för life science

Jessica Martinsson, CEOJessica Martinsson, CEO

I ett uttalande gör den svenska regeringen klart sitt ställningstagande i frågan om EU-kommissionens förslag om reviderad pharmalagstiftning. Enligt EU-förslaget kommer dataskyddet för nya läkemedel att kortas från nuvarande åtta till sex år. Den föreslagna förändringen har kritiserats av branschen eftersom den riskerar att skapa osäkerhet för forskande företag och investerare samt driva innovation och investeringar till länder utanför unionen. Den svenska regeringen publicerade ett uttalande nyligen där man ställer sig emot ett försämrat dataskydd. 

”Vi välkomnar detta tydliga besked från ministrarna Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson som nu tar ställning för svensk och europeisk innovation. Projekt under utveckling behöver ett stabilt regelverk som skyddar forskningsinvesteringar inom EU. Läkemedel ska fortsatt vara en svensk basnäring”, kommenterar Jessica Martinsson, VD för SwedenBIO.

Den svenska life science-branschen är forskningsintensiv med många företag som forskar fram nya läkemedel, vilket kräver miljardinvesteringar i forskning och utveckling. Immateriella rättigheter är därför avgörande för företagens förmåga att attrahera kapital.

EU Kommissionens uttalade syfte med förslaget är att öka den jämlika tillgången till nya behandlingar i unionen. Men att förkorta det lagstadgade dataskyddet genom att koppla det till förhållanden som är mycket oförutsägbara och utanför branschens kontroll riskerar att motverka den komplexa och kostsamma innovation som är grunden för nya behandlingar. Det välmenande förslaget riskerar alltså att motverka sitt egna syfte på lång sikt genom att göra det svårare för företag att attrahera de stora investeringar som krävs för att forska fram nya behandlingar.

Dataskyddet är en del av Europas ekosystem för intellektuella tillgångar och ett komplement till patentet. Skyddet fyller en viktig del när patent och tilläggsskydd är otillräckligt, exempelvis för läkemedel med långa utvecklings­tider, och för läkemedel som inte kan skyddas på traditionell väg eller av andra anledningar inte kan patenteras.

Inom kort kommer EU-kommissionens förslag upp för omröstning i EU-parlamentet där svenska ledamöter kan spela en viktig roll för att skydda svensk och europeisk innovation inom life science. ”Vi hoppas att de svenska ledamöterna i EU-parlamentet inser konsekvenserna för svensk innovation och forskning och röstar för att behålla dataskyddet i dess nuvarande form. Patienter behöver tillgång till nya banbrytande läkemedel och det kan vi endast leverera genom att stärka europeisk och svensk läkemedels­industri, inte urholka branschens förmåga att attrahera investeringar", uppmanar Jessica Martinsson.

Life science branschen är viktig för svensk ekonomi och sysselsättning. Statistik från Statistika Centralbyrån visar att läkemedel utgör en växande del av svensk export med över 152 miljarder kronor under 2023, vilket utgör 7 procent av den totala exporten.

 


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.   Våra mer än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.