2012-09-11 12:34Pressmeddelande

SwedenBIO välkomnar regeringens satsning på innovation och jobb för framtidens Sverige

Alliansens partiledare höll på förmiddagen den 11 september en presskonferens ifrån SciLife Lab i Solna med fokus på budget och långsiktiga strategier för forskning, där life science hade en framträdande roll.
- Att få en förstärkt uppmärksamhet i budgeten är naturligtvis glädjande och helt i linje med det arbete vi arbetar med, nämligen att få hela infrastrukturen att fungera i kedjan från tidig idé till färdig behandling, säger Johan Järte, VD SwedenBIO. Särskilt glada är vi för att regeringen ser långsiktigt på nyttiggörandet så att vi får än högre utväxling av en redan stark grundforskning i flera olika instanser och perspektiv.

Läs promemorian "4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området" i bifogade länk.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube