2016-03-14 16:13Pressmeddelande

SwedenBIO: Välkommen förändring av det statliga riskkapitalet

Det är bra att regeringen vill fullfölja planerna på en ny struktur för det statliga riskkapitalet. Rätt genomfört kan förändringen bli en viktig del av regeringens satsning på life science.

Näringsminister Mikael Damberg presenterade på måndagen propositionen Staten och kapitalet med förslag på en ny struktur för det statliga riskkapitalet.

Propositionen behandlar enbart hur det statliga riskkapitalet ska organiseras och går inte in på vilken inriktning de nya fonderna ska ha. Beslut om inriktning ska tas efter att den nya strukturen är på plats. Enligt näringsminister Mikael Damberg ska man prioritera områden där det finns stor potential men där det behövs marknadskompletterande kapital.

- Precis som det sas under dagens presentation så är life science ett sådant område. Här finns företag med enorm potential men det krävs ofta stora investeringar under lång tid och risken är stor att den enskilda investeringen inte lyckas. Regeringen har en uttalad ambition att stärka tillväxten i life science-sektorn i Sverige. Att låta en eller flera av de nya fonderna rikta in sig på life science är en mycket viktig del i ett sådant arbete, säger Ingrid Heath, vice VD och policychef på SwedenBIO.

Förändringarna som föreslås i propositionen är i stora drag samma som föreslogs i Hans Rydstads utredning i juni 2015. Det statliga riskkapitalet ska organiseras i en samlad övergripande fond, Fondinvest, som ska investera i specialiserade underfonder som till hälften består av privat kapital och till hälften av statligt kapital. Underfonderna ska i sin tur drivas av specialiserade privata VC-team som beslutar om de enskilda investeringarna i företag.

- SwedenBIO har hela tiden förordat en fond-i-fond lösning där man drar nytta av den kompetens som finns bland privata investerare och vi välkomnar den här förändringen, säger Ingrid Heath.

Enligt förslaget ska det inte satsas några nya pengar i Fondinvest utan kapitalet ska komma från oinvesterade medel i de statliga fonderna Fouriertransform och Inlandsinnovation. Enligt Mikael Damberg handlar det om runt 2,5 miljarder kronor varav en del behövs för att göra följdinvesteringar i bolag som Fouriertransform och Inlandsinnovation redan investerat i.

- I propositionen föreslår man också att 1,5 miljarder ska satsas på en demonstrationsanläggningsfond. Om man i dagsläget inte är beredd att satsa ytterligare medel i Fondinvest bör man fundera över balansen mellan olika satsningar, säger Ingrid Heath.

Sedan Hans Rydstads utredning presenterades förra sommaren har SwedenBIO sett ett ökat intresse från både svenska och internationella investerare.

- Vi blir kontaktade av investerare som hört talas om de planerade förändringarna. De håller koll på svenska life science-entreprenörer men har ofta inte tagit steget fullt ut att investerare. Intresset visar att det finns en potential i att låta det statliga riskkapitalet bli den katalyserande faktor som krävs för att få fart på investeringarna. För life science är det särskilt viktigt att nya Fondinvest proaktivt arbetar för att locka till sig investeringar från internationella investerare, säger Ingrid Heath. 

För ytterligare kommentarer kontakta Ingrid Heath, vice VD och policychef på SwedenBIO, på ingrid.heath@swedenbio.se eller 0701 74 76 33.

Läs SwedenBIOs tidigare kommentarer kring det statliga riskkapitalet:

SwedenBIOs remissvar på utredningen "En fondstruktur för innovation och tillväxt"

SwedenBIOs förslag på förändring av det statliga riskkapitalet

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra närmare 200 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube