2010-12-13 12:00Pressmeddelande

SwedenBIO söker ny vd

Den svenska life science-branschens egna organisation söker en ny toppledare, när den nuvarande vd:n lämnar sitt uppdrag.

Mats Berggren har arbetat inom SwedenBIO sedan starten 2003, inledningsvis som projektledare och senare som vice vd. Sedan maj 2008 har han varit SwedenBIOs vd, en befattning han nu lämnar på egen begäran.

”Mats har spelat en mycket viktig roll för SwedenBIO. Han har på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla SwedenBIOs verksamhet och starka varumärke, ett arbete som resulterat i att antalet medlemsföretag ökat från sju till nära 200. Jag beklagar att Mats nu väljer att lämna föreningen, men har förståelse för att han efter åtta års arbete vill söka nya utmaningar” säger styrelseordförande Hans Sievertsson.

Hans Sievertsson kommer att från mitten av januari gå in som arbetande styrelseordförande fram tills dess en efterträdare har utsetts.

För mer information, var vänlig kontakta Hans Sievertsson, 070-656 43 45 eller hans.sievertsson@telia.com.

SwedenBIO är branschorganisationen för Life Science företagen i Sverige och samlar medlemsföretag inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik samt deras partners. Målet är att stärka förutsättningarna för en livskraftig och framgångsrik Life Science industri i Sverige. SwedenBIO är plattformen för företagens gemensamma initiativ inom opinionsbildning, nätverk samt kompetensutveckling och medlemsservice inom områden centrala för branschen. www.swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube