2018-11-05 07:56Pressmeddelande

SwedenBIO skapar nytt nav för att nordisk life science ska kunna satsa internationellt

null

SwedenBIO expanderar genom en helt ny satsning, International Business Development and Promotion. Syftet är att skapa ett nav med uppgift att flytta fram positionerna för nordisk life science i ett internationellt perspektiv. Målet är att öka antalet samarbeten, såväl kommersiella som akademiska, och samtidigt stödja SwedenBIOs medlemsföretags utveckling på världsmarknaden.

– Det här är ett naturligt nästa steg för oss, säger Jonas Ekstrand, VD på SwedenBIO. Life science är en global kunskapsbaserad industri och vi behöver en formaliserad plattform för att få full kraft i våra internationella ambitioner.

Bakgrunden är insikten om att det internationella arbetet måste ha både bredd, spets och dedikerade eldsjälar som driver utvecklingen. Det handlar om att få del av internationella investeringar för att möjliggöra för svenska bolag att växa, om förmåga att väcka internationella ”scouters” intresse för nya nordiska innovationer, men också om att attrahera utländska aktörer att etablera sig i Sverige och övriga nordiska länder – enkelt uttryckt att koppla upp nordisk life science internationellt.

I ett första skede formeras en exekutiv arbetsgrupp för det nya affärsområdet bestående av VD Jonas Ekstrand och ytterligare några nyckelpersoner. Bland annat knyts Olivier Duchamp, ansvarig för Nordens största branschsammankomst, Nordic Life Science Days, på heltid till initiativet.

Satsningen innebär också ett ökat fokus på marknadsföring av Norden som ett framstående life science-kluster vid alla de internationella möten och events som utgör grunden för nya samarbeten och investeringar.

Redan till BIO Europe 2018, som arrangeras i Köpenhamn den 5 november, finns en nordisk paviljong på plats. Motsvarande synlighet planeras också till Bio US Convention 2019 i Philadelphia. En annan prioriterad internationell arena är Nordic Life Science Investors Meeting, ett nytt initiativ från SwedenBIO. Nordic Life Science Investors Meeting kommer att hållas i Boston i april 2019 och i Europa under senvintern samma år.

Till det uppskattade partnering- och nätverksmötet NLSDays implementeras nu ett amerikanskt partneringsystem som möjliggör för aktörer i USA att etablera kontakter med life science-bolag på den nordiska marknaden. Men systemet är bara ett första steg i en långsiktig satsning för att knyta det amerikanska samarbetet närmare den nordiska life science-marknaden. Detta stärker och fördjupar det sedan tidigare etablerade samarbetet mellan SwedenBIO och USA-baserade BIO, Biotechnology Innovation Organization, världens största branschorganisation för bioteknikföretag, akademiska institutioner och statliga bioteknikcentra i mer än 30 länder.

Tillsammans med Svensk-amerikanska handelskammaren (Swedish-American Chambers of Commerce of the USA) dras nu också riktlinjerna upp för ett samarbete som på olika sätt ska gynna SwedenBIOs medlemsföretag och den landsomfattande verksamheten med 20 regionala handelskammare. Handelskammaren är även en samarbetspart till SwedenBIO då ett nytt investerarmöte arrangeras i Boston våren 2019.

– Med den här satsningen skapar vi en kontaktyta mot internationellt kapital och kompetens. Nu kan vi öka synligheten och koordinera insatserna på ett kraftfullare sätt, säger Jonas Ekstrand.

För ytterligare information, kontakta Nicole Hanzon, kommunikationsansvarig, SwedenBIO, och programkoordinator NLSDays, tel. 070–696 36 33

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 260 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube