2012-10-15 10:26Pressmeddelande

SwedenBIO sammanfattar innovationsstrategin - Goda intentioner och fokus på samarbete. Låt oss se till att det inte blir en skrivbordsprodukt!

null

I torsdags presenterade Jan Björklund forsknings- och innovationspropositionen och i fredags lanserade Annie Lööf innovationsstrategin. Mycket känns igen sedan tidigare, medan en del nya grepp kan ses, som tex möjligheten till riskkapitalavdrag och bidrag till ökad samverkan mellan akademi och industri.

-          Att öka samarbetet mellan departement och sektorer för att främja innovationer är naturligtvis är en knäckfråga för att kunna behålla och vidareutveckla svensk life science i Sverige, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

Frågan är dock om satsningen räcker. Samtidigt som fokus på små och medelstora bolag ökar, är satsningen på dem alltför liten och för riktad.

-         Sverige är just nu i ett fantastiskt läge med en stor kompetenspoolsom kan förstärka strategin. Men blir det ännu en administrativ struktur som inte når bolagen? 200 miljoner är alldeles för lite för att ge reell effekt, kommenterar Jonas Ekstrand, finans- och affärsutvecklingsansvarig, SwedenBIO.

SwedenBIO kommer gå igenom strategin mer utförligt i medlemsleden och kommer därefter att i fortsatt dialog med departementen arbeta för att stärka den nationella, så viktiga, innovationsstrategin. 

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube