2008-10-17 15:03Pressmeddelande

SwedenBIO och Newsdesk inleder samarbete om pressinformation

null

SwedenBIO och Newsdesk har i dagarna inlett ett samarbete som innebär att pressinformation från SwedenBIOs medlemsbolag automatiskt publiceras på Swedenbio.com. Dessutom erbjuds SwedenBIOs medlemmar att till förmånliga priser prova på Newsdesks PR-verktyg.

Med informationen på Newsdesk effektiviseras PR-kommunikationen genom att företagsinformation förmedlas till tusentals intresserade journalister och andra inflytelserika personer varje dag.

- Mediemarknaden håller på att stöpas om dramatiskt. Det är viktigt att vi utnyttjar de nya, effektiva PR-kanaler som utvecklas för att sprida vår information och hittar kontaktytor där vi kan synas, skapa intresse och förståelse för vår bransch. Därför provar också SwedenBIO själva att utnyttja Newsdesks tjänsterför att utvärdera möjligheter till en effektivare PR-kommunikation, säger Anna Karin Källén, kommunikationsdirektör på SwedenBIO.

Samarbetet innebär också att SwedenBIOs medlemmar får ett medlemserbjudande att pröva på Newsdesk till ett rabatterat pris. Med Newsdesk får företag PR-verktyg som gör det möjligt att enkelt och effektivt sprida information till viktiga opinionsbildare.

- Via Newsdesks söktjänst för pressinformation kan företagen nå ut med all sin pressinformation till journalister, redaktioner, politiker, bloggare och andra intressenter med stort inflytande på viktiga målgrupper. Det är precis rätt i tiden av SwedenBIO att visa på de här möjligheterna som finns och underlätta för dem att pröva på. Det har rått en osäkerhet inom branschen generellt om hur man kan använda de nya digitala möjligheterna för bättre PR. Vi är förväntansfulla på resultatet och att vidare presentera Newsdesk för SwedenBIO:s medlemsföretag, säger Martin Garbarczyk. Projektledare, Newsdesk.

För mer information

För mer information om samarbetet kontakta:

Martin Garbarczyk, Projektledare, Newsdesk, tel 08-50 900 212,

mail martin.garbarczyk@newsdesk.se

Anna Karin Källén,Kommunikationsdirektör, SwedenBIO, tel 08-21 31 32,

mail annakarin.kallen@swedenbio.com

Läs mer om SwedenBio

Läs mer om Newsdesk

About SwedenBIO

Our mission is to create visibility and interest for theSwedish life science and thereby support asuccessful life science industry. SwedenBIO is the only national organization working for thebenefit of the entire life scienceindustryin Sweden.

SwedenBIO is a truly member driven, private non-profit organization.The main objective is to improve and maintain industry conditions which willsupport prosperous growth and business development among our, today,180 member companies. Our members are active in all sectors ranging from R&D, biotech, medtech to pharmaceuticals, diagnostics and biotech tools to service providers as CROs. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations within life science.

Please visit: www.swedenbio.com

Om Newsdesk

Newsdesk är Sveriges ledande söktjänst för pressinformation. Med utgångspunkt från modern informationsteknologi effektiviserar Newsdesk företagens PR-kommunikation och förmedlar företagsinformation till 10 000-tals journalister och 100 000-tals andra inflytelserika personer varje dag.

Journalisterna bevakar, söker-, och prenumererar på exakt den information de är intresserade av, och företagen når enkelt och effektivt ut till alla dem som har inflytande på deras marknad. Sammantaget läser uppåt 600 000 besökare nära 1 miljon sidor på Newsdesk varje månad.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube