2013-05-06 09:00Pressmeddelande

SwedenBIO och EBD Group samarbetar för att koordinera partneringmöten på Nordic Life Science Days med partneringONE

null

EBD Group, en av life science-branschens ledande mötesarrangörer, och SwedenBIO, den svenska life science industrins organisation, samarbetar inför Nordic Days Life Science 2013 i Stockholm. EBD tillhandahåller partneringONE ®, branschens mest avancerade samarbetsprogramvara, för evenemangets partneringsamordning.

Nordic Life Science Days, som äger rum 14-15 oktober 2013, är ett internationellt partnering-, investerar- och nätverksmöte, organiserat av SwedenBIO, en ledande branschorganisation för Nordiska life science sektorn, tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge - Biopeople, Finnish Bioindustries och Norsk Biotekforum.

"Nordic Life Science Days är ett viktigt möte för vår region och våra medlemmar. partneringONE ger deltagarna tillgång till den mest effektiva nätverksplattform som finns i branschen för att boka möten" säger Jonas Ekstrand, tf VD för SwedenBIO. "Vi har valt EBD Group utifrån bolagets, och deras produkters, goda renommé, och den positiva respons vi fått från ledare i branschen."

"Vi är mycket glada över att vara ombord med SwedenBIO att tillhandahålla partneringONE på Nordic Life Science Days", säger Carola Schropp, VD, EBD Group. "Vi tror partneringONE är unikt inställt för att möjliggöra en högproduktiv partneringregistrering som kommer att resultera i nya samarbetsprojekt, som licensiering och innovativa läkemedelsutvecklingsavtal för life science-företag i den nordeuropeiska regionen. "

partneringONE underlättar genom att möjliggöra förbokade möten mellan två personer vid evenemanget mellan företag inom hela värdekedjan inom life science; från stora bioteknik-och

läkemedelsbolag till finansiärer och nystartade bolag. Mötena planeras före eventet och delegaterna kan följa sina scheman på nätet. Arrangörer till närmare 20 life science evenemang per år anlitar en robust plattform som partneringONE.

Systemet genererar över 40.000 one-to-one möten årligen vid EBD-koncernens sex evenemang runt om i världen med fokus på life science partnering. Med partneringONE kan affärsmän inom pharma och biotech skapa en partneringprofil och effektivt identifiera och boka in möten med potentiella samarbetspartners. För mer om partneringONE, gå till partneringone.com/app/log_on_select.php

För mer information om Nordic Days Life Science 2013 gå till www.nlsdays.com

Om SwedenBIO

SwedenBIO hjälper innovativa företag att lyckas! SwedenBIO är en nationell organisation som arbetar för att främja life science-sektorn i Sverige. SwedenBIO är en helt medlemsdriven, privat, icke-vinstdrivande organisation vars huvudsakliga uppgift är att förbättra och upprätthålla branschens villkor och att främja välmående, tillväxt och affärsutveckling bland våra idag, 200 medlemsföretag. Våra medlemmar är aktiva inom läkemedels-, bioteknik, medicinteknik och diagnostik. Vi vill skapa synlighet och intresse för svensk life science och därmed stödja en framgångsrik life science sektor. En framgångsrik bransch kan lindra och hjälpa patienter med deras medicinska behov. En framgångsrik industri skapar arbetstillfällen och välfärd och skapar förutsättningar för en hälsosammare och ljusare framtid. Det har vi gjort framgångsrikt i 10 år.

För mer information, se www.swedenbio.com

Karina Eskilsson
Senior Manager, kommunikation och PR
SwedenBIO
+46 8 2131 32
karina.eskilsson @ swedenbio.com

Om EBD Group

EBD Group är det ledande partnering företaget för den globala life science industrin. Sedan 1993 har biotech, pharma-och medicintekniska bolag nyttjat EBD koncernens partneringkonferenser, teknik och tjänster för att identifiera affärsmöjligheter och utveckla strategiska relationer. Dessa är avgörande för bolagens framgång.

EBD-koncernens konferenser drivs med stöd av ledande företag och internationella branschorganisationer och inkluderar:

● BIO-Europe och Bio-Europe Spring, Europas största life science partnering konferenser, med stöd av Biotechnology Industry Organization (BIO)
● BioPharm America, det snabbast växande partneringmötet i Nordamerika
● Biotech Showcase, ett unikt forum i San Francisco för att presentera investerare och affärsutvecklare, samproducerad med Demy-Colton life science Advisors
● BioEquity Europa, analytikerkonferens, ett samarrangemang med BioCentury Publikationer och Bio
● ChinaBio Partnering Forum, den första dedikerade biotech/pharma partnerkonferensen i Kina, samproducerad med ChinaBio LLC
● EuroMedtech, EBD koncernens partnerkonferens för innovativ medicinteknisk industri
● Partnerskap för Global Impact, en ny partnerkonferens som utgör ett innovativt forum för samarbeten, och för att identifiera och skapa sociala och filantropiska investeringar och finansieringsmöjligheter

EBD-koncernens avancerade webbaserade partneringtjänst, partneringONE , används också som partneringmotor vid ett stort antal tredjepartsleverantörsevenemang runt om i världen, och partnering360 är öppen community för affärsutvecklare inom life science som möjliggör samarbeten året om. Förutom konferenser tillhandahåller EBD koncernens konsulter praktisk hjälp för företag som vill in- eller utlicensiera produkter och teknologi. EBD-gruppen har kontor i USA och Europa.

För mer information se www.ebdgroup.com

Erin Righetti
EBD Group
+1 760 930 0500
erighetti@ebdgroup.com

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube