2008-10-20 15:54Pressmeddelande

SwedenBIO och BioteknikForum fusionerar delar av sina verksamheter

Intresseföreningen BioteknikForum överlämnar sin verksamhet inom medicinsk och pharmaceutisk bioteknik till SwedenBio. I samband med detta erbjuds de av föreningens medlemmar som är verksamma inom de nämnda områdena istället medlemskap i SwedenBio. BioteknikForum fortsätter däremot sin ideella verksamhet med inriktning på industriell bioteknik.

SwedenBio samlar företag inom hela Life Science sektorn, bioteknik, medicinsk teknik och läkemedel och kommer att driva de delar av BioteknikForums informations-och seminarieverksamhet som avsett dessa områden vidare i egen regi.

-Vi är stolta över att BioteknikForum valt att låta SwedenBio ta över den medicinska delen av sin verksamhet. Nu kan vi effektivt driva och utveckla en uppskattad verksamhet vidare till en bredare grupp av Life Science företag. Det blir också enklare och tydligare för medlemsföretagen med färre överlappande intresseorganisationer, säger Mats Berggren, VD för SwedenBio.

-Vi har valt att låta SwedenBio ta över vår verksamhet inom medicisk bioteknik då det är en etablerad företrädare för de frågor vi arbetat med inom det området. Det är glädjande att vissa av våra medlemmar nu får en ny hemvist när vi som förening ändrar inriktning och att vår tidigare verksamhet inom medicinsk bioteknik inte bara kan fortsätta, utan också utvecklas, säger Per Vretblad, verksamhetsledare för BioteknikForum.

BioteknikForum kommer att fortsätta sitt ideella arbete med att stärka och utveckla "vit", industriell bioteknik och troligen även "grön", agrikulturell bioteknik i Sverige. Ett långsiktigt mål är etablering av biotekniska metoder inom kemi-och skogsindustri samt inom livsmedels-, energi- och miljösektorerna.

För mer information var vänlig kontakta:

Mats Berggren, VD, SwedenBio, tel 08-21 36 01, 0708-714773

Harald Skogman, Ordf. BioteknikForum, tel 0709-224231

Per Vretblad, verksamhetsledare BioteknikForum tel 018-188527


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube