2017-11-21 09:12Pressmeddelande

SwedenBIO lyckönskar Amsterdam - ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Igår kväll, den 20 november togs beslutet att förlägga den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA i Amsterdam. Det efter en tuff omröstning där man tvingats singla slant om de två finalisterna som båda fått 13 röster under Allmänna rådets ministermöte i Bryssel.

Sverige hade hoppats på att bli värdland för European Medicines Agency, EMA när myndigheten på grund av Brexit flyttar från London i mars 2019. Av de 19 länder som tävlade om myndigheten är Sverige det land som, efter England, får flest uppdrag av EU-myndigheten.

– Självklart är vi mycket besvikna över att EMA inte omlokaliserades till Stockholm. Att lägga EUs läkemedelsmyndighet här i en excellent life science miljö hade varit en lönsam investering där EMA hade kunnat utvecklats positivt till att möta framtidens utmanande behov, säger Jonas Ekstrand, VD på branschorganisationen SwedenBIO.

Men branschorganisationen menar att Amsterdam är ett bra val och att det är positivt att frågan nu är avgjord – EMA är en mycket viktig myndighet där verksamhetsstörningar får svåra konsekvenser i många led.

– I slutändan handlar det om att säkerställa att patienter snabbt får tillgång till adekvat behandling. Vi är övertygade om att Amsterdam kan tillgodose de behoven och vi kommer verka för ett fortsatt gott samarbete med myndigheten, fortsätter Jonas Ekstrand.

Han menar att vi från svensk horisont måste påminna oss om att EMA aldrig har funnits här. Det är ingenting vi har förlorat, bara något vi inte kommer att få. I Sverige är vi starka på den regulatoriska sidan, och det svenska läkemedelsverket är Europas kanske mest respekterade nationella läkemedelsmyndighet. Det kommer definitivt att spela en än större roll nu när britterna stänger butiken.

– Jag skulle vilja uppmana den svenska regeringen att ta tillfället i akt och bistå Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman att bygga vidare på den excellens som redan finns där. Varför inte ta ett nordiskt perspektiv på den regulatoriska sidan och på så sätt bidra till att Norden i akt och mening fortsatt ska kunna vara en stark life science region?

– Jag skulle också gärna se att verket öppnar sig mer mot omvärlden, det kommer alla att vinna på, inte minst de patienter som kan dra nytta av säkrare och mer effektiva nya behandlingsmetoder, avslutar Jonas Ekstrand som ändå ser ljus på framtiden för life science i Sverige.

För mer information:

Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO – 070-302 08 96

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 240 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube