2010-05-19 08:00Pressmeddelande

SwedenBIO lanserar samarbete med Mannheimer Swartling

SwedenBIO lanserar samarbete med Mannheimer Swartling

SwedenBIO lanserar den 19:e maj 2010 Legal Coaching Services, ett unikt samarbete med advokatbyrån Mannheimer Swartling. Syftet är att erbjuda coachning i affärsjuridiska frågor exklusivt för organisationens medlemsbolag. Samarbetet löper under hela 2010 och ingår i SwedenBIO:s nyligen lanserade Business Solutions Program som ska underlätta för medlemsbolagens affärsmöjligheter.

Legal Coaching Services erbjuds exklusivt för SwedenBIO:s medlemmar av affärsjurister från Mannheimer Swartling med erfarenhet från Life Science-industrin. Coachningen kommer att ske genom enskilda träffar där medlemsbolagen får vägledning i rättsliga frågor som dessa bolag ofta möter, såsom licensieringsfrågor, kommande mergers och samarbeten, finansiering, patent och regulatoriska frågor.

Mats Berggren, VD SwedenBIO:
- Vår fokus är medlemsnytta. Medlemsbolagen får nu tillträde till en ny typ av medlemsservice inom ett område som är centralt för deras kommersiella utveckling. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda branschen gemensamma resurser inom ett område där behovet är stort.

Affärsjuristerna som deltar i programmet verkar inom Mannheimer Swartlings Health Care och Life Sciences -grupp – ett team som har utvecklat en bred specialisering i frågor som är av speciell vikt för företag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och hälsovård.

Helén Waxberg, partner i Mannheimer Swartling och ordförande i Health Care och Life Sciences -gruppen:
- Vi är mycket glada åt det här samarbetet där vi kan ge juridisk coachning till bolag inom life science-branschen på ett enkelt och konstruktivt sätt. Vi ser dagligen frågeställningar av både enklare och mer komplicerad natur och vi ser fram emot att ge stöd till bolag i alla dessa olika typer av frågor. Samtidigt är detta ett utmärkt sätt för oss att ytterligare utveckla vår förståelse för vad branschen vill ha och därigenom bli ett ännu bättre stöd för enskilda bolag.

Legal Coaching Services kommer erbjudas två gånger per månad, antingen på SwedenBIO:s kontor på Wallingatan i Stockholm eller per telefon.
Sessionerna är begränsade till SwedenBIO medlemmar och är som sådana kostnadsfria.  All information är konfidentiell, däremot ska diskussionerna ses som information och inte som rättslig rådgivning.

För mer information och tillgång till Legal Coaching Services, www.swedenbio.com/businesssolutions

För mer information kontakta:
Maria Kaaman, presskontakt SwedenBIO, 0730-489 034, maria.kaaman@swedenbio.com
Hanna Laurentz, presskontakt Mannheimer Swartling, 0709-777 487, laz@msa.se


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube