2014-11-10 16:26Pressmeddelande

SwedenBIO kommenterar rapport om life science i Sverige

Regeringens samordnare Susanne Ås Sivborg har presenterat sin rapport om framtiden för life science i Sverige. Rapporten visar tydligt att det är dags för en handlingskraftig regering.

I rapporten ”Ett konkurrenskraftigt ekosystem för life science” går regeringens samordnare igenom resultatet av möten med 80 organisationer och företag inom life science-sektorn i Sverige. Rapporten beskriver väl sektorns utmaningar och presenterar flera förslag på åtgärder.  
-  Det är bra att Susanne Ås Sivborg har med alla viktiga delar i sin rapport. Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft inom life science måste vi vara starka inom akademin, ha bra tillväxtförhållanden för företagen, ha effektiva myndigheter och organisera vår vård så att den blir en motor i innovationskedjan, säger Ingrid Heath, vice vd och policychef, SwedenBIO.

I oktober presenterade SwedenBIO tillsammans med de två andra branschorganisationerna LIF och Swedish Medtech en handlingsplan för life science. Handlingsplanen innehåller 25 förslag på åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Många förslag på åtgärder går i linje med de som idag presenteras i regeringens samordnares rapport. 
-  Det visar att det finns en tydlig väg framåt för life science och de flesta är överens om vad som behöver göras. Utmaningen ligger i genomförandet och där är det viktigt att regeringen visar handlingskraft och tar ansvar för ledning och samordning av de insatser som krävs, säger Ingrid Heath.

Bland de åtgärder som finns föreslagna är det bland annat viktigt att:

  • Sverige fortsätter prioritera satsningar på medicinsk och teknisk forskning.
  • Det statliga riskkapitalet ställs om och riktas in på långsiktiga investeringar i företag i kommersialiseringsfas.
  • Vården får incitament för och utvärderas på att de deltar i utvecklandet av nya innovationer och är en aktiv användare av nyheter.
  • Matcha andra länders erbjudanden till företag som överväger att etablera FoU- och produktionsanläggningar i Sverige. 
  • Att myndigheterna aktivt bidrar till en effektiv hantering av regelverken.

SwedenBIO ser fram emot en fortsatt dialog kring regeringens insatser för att stärka life science i Sverige. 

För ytterligare frågor eller kommentarer, kontakta:

Jonas Ekstrand, vd, SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.com eller 0703 02 08 96

Ingrid Heath, vice vd, SwedenBIO, ingrid.heath@swedenbio.com eller 0701 74 76 33

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube