2010-03-11 08:30Pressmeddelande

SwedenBIO i rundabordssamtal med Socialdemokraterna

SwedenBIO är idag inbjuden av socialdemokraterna till ett rundabordssamtal kring branschens förutsättningar. Rundabordssamtalen är initierade för att utforma det framtida branschprogram socialdemokraterna har som ambition att lansera vid ett eventuellt regeringsskifte.

– Nu vill vi få till rundabordssamtal med branschföreträdare för att tillsammans finna långsiktigt hållbara lösningar för branschen. Det gamla branschprogrammet fyllde en viktig funktion - nu behövs ett nytt och breddat branschprogram för läkemedelsindustrin, säger Tomas Eneroth, näringspolitiskt talesman i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna

– Life Science är ett område där Sverige är i framkant, men konkurrensen är hård och det är viktigt att nästa regering, oavsett färg, ökar ambitionsnivån och tar ett helhetsgrepp i frågor om innovation, välstånd och tillväxt.
Life Science industrin har potentialen att lösa flera av Sveriges framtida utmaningar genom att skapa jobb, bättre läkemedel, nya diagnostiska verktyg och effektivare vård. Vi vill se ett Sverige där storföretagen fortsätter satsa och de små och mellanstora växer av egen kraft, säger Mats Berggren VD SwedenBIO.För mer information kontakta:
Mats Berggren, VD
08- 21 36 01, 070-871 47 73

mats.berggren@swedenbio.com
www.swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube