2012-11-13 08:58Pressmeddelande

SwedenBIO gläntar på dörren till framtidens hälsovård - akademi och företag diskuterar individanpassad sjukdomsbehandling

null

SwedenBIO arrangerar för andra året i rad Science Forum för att samla forskare och entreprenörer från industri och akademi. Mötets syfte är att öka kontaktytorna mellan akademin och industrin för att få fler samarbeten och en ökad förståelse för behovet av båda parter i en framgångsrik life science-industri. Temat  i år är ”Beyond the Pill: Future of Health Care” och hålls kring individ- och livsstilsanpassad hälsovård. Hur kommer vetenskapliga genombrott och ny teknik att förändra och förbättra framtida hälso- och sjukvården genom individbaserad vård och livsstilanpassad behandling?

- I gränslandet till kommersialisering händer det mycket på forskningssidan, men det tar tid innan nya produkter når marknaden och patienter får tillgång till ny kunskap och teknik i stor skala. Vi vill med mötet lyfta fram och visa på vad som faktiskt skulle kunna vara möjligt i dag och framför allt i framtiden, samt inspirera till vidare utveckling och samarbete mellan industri och akademi. Deltagare på mötet kommer få en inblick i hur framtida diagnostik och behandlingar  kan komma att se ut men också få höra mer om den resa som ligger bakom från ide till produkt, säger Sara Gunnerås, projektledare för mötet på SwedenBIO.

Talare är bland andra professor Fredrik Bäckhed, som presenterar sin tarmfloraforskning som fått mycket uppmärksamhet då det visat sig vara av avgörande betydelse för metabola sjukdomar som diabetes och Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics, och deras strokehjälm som med hjälp av mikrovågstekniks kan särskilja mellan blödning och propp hos strokedrabbade personer och patienter kan där med snabbare få rätt behandling.

SwedenBIO, med Chalmers Life Science Engineering och GöteborgBIO arrangerar mötet med Vinnova och Astra Zeneca som partners. Ett hundratal deltagare närvarar.

Välkommen till Beyond the Pill - Future of Health Care i Göteborg den 13 november!

Tid: 2012-11-13, 13:00 - 18:00

Plats: Conference Centre Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Gothenburg

 

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube