2012-10-11 16:24Pressmeddelande

SwedenBIO gläds åt att life science lyfts fram i forsknings- och innovationspropositionen

null

Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, tex genom att öka bidrag till forskningssamarbeten och ökad samverkan mellan akademi, sjukvård och industrin. Grundforskningen ska vara fri. Regeringen väljer ut några få öronmärkta områden, som life science. Det är en indikation till Sverige att life science är en av få utvalda svenska framtidsbranscher. Vi stöder även förslaget att lyfta fram yngre talanger. Det är ett gott initiativ för förnyelse. Björklund lyfte även behovet av att ta risker och få misslyckas. Många av de bästa innovationerna är misslyckanden tänkta till andra områden.

Life science är en framtidsbransch som i högre grad än många andra branscher återbetalar till svenskt näringsliv, svenska skatter och svenskarnas välmående. Därför känns det betryggande att regeringen fortsätter med en stark satsning på life science. Jan Björklund nämnde att svensk läkemedelsindustri är större än bilindustrin, men life science är ett vidare område och innehåller även bioteknik, medicinteknik och diagnostik.

Frågan kvarstår dock hur Sverige behåller befintlig industri och stimulerar till tidig användning av innovationer som vi är så bra på. Visa oss mer av det Jan Björklund och Annie Lööf, uppmanar Johan Järte, VD SwedenBIO och Sara Gunnerås, Senior Manager, Science & IP, SwedenBIO.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube