2012-02-02 12:44Pressmeddelande

SwedenBIO beklagar nedläggningen av Astra Zenecas forskningsenhet, men behåll forskarna i Sverige!

null

Astra Zeneca meddelar idag att de avvecklar neuroforskningsenheten och lägger ner fler än 1000 jobb i Södertälje.

För Sverige är nedläggningen ett hårt slag. Vi beklagar naturligtvis beslutet, men hoppas att vi får till en kraftsamling för att hålla kvar den kunskap och innovationskraft forskarna besitter så att vi kan erbjuda dem kompetenskraftigt alternativ gentemot att flytta utomlands, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

Sverige är en utmärkt bas för innovation och är världsledande inom life science. Astra Zeneca är den tveklöst största arbetsgivaren i branschen. Nu ökar fokus än mer på de små och medelstora life science bolagen i Sverige.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube