2012-11-02 08:00Pressmeddelande

SwedenBIO ansluter till LIFs kritik mot Läkemedels- och apoteksutredningen

Den 31 oktober presenterade Sofia Wallström sitt delbetänkande i Läkemedels- och apoteksutredningen.

”SwedenBIO ser det som ett stort hot mot regeringens inslagna väg för stimulering av innovationer”, säger Johan Järte vd SwedenBIO.
Om förslaget skulle antas kommer ett minskat intresse från både stora och små företag att utveckla sina produkter
innanför Sveriges gränser. Redan idag är vi i Sverige mycket dåliga på att ta till oss, pröva och använda innovationer. Utredningen pekar också på detta men det finns inget förslag om hur detta skall rättas till. Istället föreslås en prissänkning som kommer att vara kontraproduktivt, närmare innovationsfientligt. SwedenBIO ansluter sig till Lifs kritik mot utredningen och begär snarast överläggningar med forskningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund.

På måndag den 5 november deltager SwedenBIO i en snabbinsatt nätverksträff med Sofia Wallström på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, i Stockholm.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube