2012-09-24 09:00Pressmeddelande

Sweden Life Science Investment Year 2013 - en gemensam satsning

null

Sjutton svenska life science organisationer gör gemensam sak och marknadsför Sweden Life Science Investment Year 2013. Ett år fyllt av exponering för partners och samarbeten inom områdena läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik.


Med Sweden Life Science Investment Year 2013 vill organisationerna knyta samman branschens resurser till ett starkt Life Science Sverige med samverkan mellan akademi, industri och vård, kopplat till goda investeringsmöjligheter.


Under Sweden Life Science Investment Year 2013 genomförs ett större antal stora event i Sverige och de nordiska länderna, där huvudevenemanget är BioPartnering Future Europe då 2-3000 internationella investerare och partners beräknas besöka Stockholm och Norden.


Hitintills är följande möten inbokade:
• Biotech Umeå Investment Day, Stockholm, 31 jan
• Focus on Diagnostics and Biomarkers, 13-14 feb, Uppsala
• Health 2.0 Kista, 22-24 mars
• Bioequity, 22-23 maj
• SALSS (endast inbjudna) augusti
• Medtech Investment Day Nordic, Helsingfors, 2-3 september
• Park Annual, Göteborg, september
• Medicinteknik dagarna, oktober
• Biopartnering Future Europe, Stockholm,13-15 oktober
• Kista ICT/SSCI, Connected, datum ej fastställt

I worddokumentet finner du länkar till arrangörerna till respektive möte.

Välkommen!
Biotech Umeå, Det Medicinska Malmö, Flemingsberg Science, GöteborgBIO, HealthCap, Innovativa Mindre Life Sciencebolag, Invest Sweden, Läkemedelsindustriföreningen, Medicon Valley Alliance, Stockholm Business Region, Stockholm Science City Foundation, Stockholm- Uppsala Life Science, SwedenBIO, Swedish American Life Science Summit, Swedish Medtech, SwedNanoTech och UppsalaBIO.

SwedenBIO hjälper innovativa företag att lyckas!

Sweden BIO förbättrar förutsättningarna för våra 200 medlemsföretag och för life science branschen. Utöver opinionsbildning och kompetensutveckling, erbjuder vi medlemsservice, nätverk och erfarenhetsutbyte. Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få finansiering. Det har vi gjort framgångsrikt i 10 år.

www.swedenbio.comOm SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube