2011-08-25 15:30Pressmeddelande

Sweden BIO förstärker sitt kansli

null

SwedenBIO har under augusti anställt Karina Eskilsson för att driva kommunikationsfrågor och Sara Gunnerås för att driva patentfrågor. Anette Amareh är nyinrättad kontorschef. Tillsättningarna stärker verksamhetsmålen med fokus bla på politikerkontakter och representation i utredningar, medlemskommunikation, samarbeten och Sweden BIOs arbetsgrupper.

Life Science-industrin är en tillväxtbransch och SwedenBIO som dess intresseorganisation driver branschens frågor.

-          Ett av våra mål är att få fram ett nytt Pharmacia eller Astra i Sverige. Potentialen finns och med ytterligare spetskompetens på kansliet kan vi stötta våra 200 företagsmedlemmar än mer. Jag är mycket glad över att vi nu har en välfungerande organisation, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

Karina Eskilsson, Kommunikationsansvarig, har arbetat med kommunikationsfrågor i 20 år, bla på Pharmacia, MSD och KS, som informationschef, redaktör och kommunikationskonsult.

Sara Gunnerås är ny Senior Manager, Science and Intellectual Property. Hon kommer närmast från Atlas Antibodies där hon var Patent Manager.

Anette Amareh, ny Office Manager, kommer närmast från en liknande tjänst på Scope Capital Advisory AB.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också Funding Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.

www.swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube