2008-06-04 16:42Pressmeddelande

Sverige ökar tempot - 32 fler läkemedelsprojekt 2008

Sveriges sammanlagda portfölj av läkemedelsprojekt avancerar mot marknaden, både i antal och i nya behandlingar. Samma antal bolag driver i år 32 fler läkemedelsprojekt; 142 stycken totalt, varav 76 i kliniska faser. Antal projekt i fas III har ökat. Projekten är väl spridda inom ett stort antal olika områden, medan en majoritet återfinns inom infektionssjukdomar .

Aktiviteten i den svenska Life Science industrin ökar och den sammanlagda projektportföljen avancerar framåt. Samma antal bolag, cirka 50 stycken, driver 2008 tillsammans 142 läkemedelsprojekt, en ökning med 32 stycken, jämfört med i fjol. Portföljens projekt utvecklas framåt och det totala antalet projekt i kliniska faser är nu 76 stycken, med en ökning i fas III med fyra stycken. Sammanlagt finns det 15 fas III-projekt som börjar närma sig marknaden.

- Undersökningen visar glädjande att portföljen med läkemedelsprojekt i Sverige fortsätter att utvecklas snabbt. Detta är det viktigaste måttet på industrins status i landet, säger Björn O. Nilsson, ordförande för SwedenBIOs vetenskapsgrupp och tillträdande VD för Kungliga Ingenjörs Vetenskapsakademien.

De flesta läkemedelsprojekten återfinns inom infektions-, cancerrelaterade och neurologiska (hjärn) sjukdomar. I övrigt är det en stor spridning av läkemedelsutvecklingen inom många olika områden. Det är också tydligt att Sverige fortsätter att ha en stark och innovativ akademisk forskning. En stor del av alla projekten i portföljen har på något sätt ett ursprung i den akademiska forskningen.

Det är fjärde året i rad som SwedenBIO genomför denna undersökning tillsammans med VINNOVA och Invest in Sweden Agency (ISA).

Undersökningen omfattar alla projekt som har sitt ursprung och utvecklas i Sverige. Undersökningen innehåller dock inga projekt från AstraZeneca då bolaget inte längre särskiljer projektursprunget i sin integrerade, globala projektportfölj.

Den fullständiga rapporten presenteras idag på SwedenBIOs pressmöte 29 maj på Hotel Sign Clarion i Stockholm och bifogas detta meddelande.

Pfizer AB är huvudsponsor för SwedenBIOs årsmöte.

För mer info om årsmötet: www.swedenbio.com/Calendar/AGM2008

För mer information var vänlig kontakta:

Karin Aase, Projektledare, tel 08 - 21 36 02
email: karin.aase@swedenbio.com

Björn O. Nilsson, Ordförande SwedenBIOs vetenskapsgrupp,
Tel 08-697 20 00
email: bjorn.nilsson@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tel 08 - 21 31 32
email:
annakarin.kallen@swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube