2010-05-27 08:00Pressmeddelande

Svenska företag forskar för att hitta botemedel mot svåra sjukdomar

Sveriges sammanlagda portfölj av läkemedelskandidater är fortsatt stabil och tre produkter blev godkända av Läkemedelsverket 2009. Sammanlagt driver 38 bolag 73 läkemedelsprojekt i kliniska faser. Projekt inom cancer och centrala nervsystemet (CNS) dominerar portföljen, men resterande projekt är spridda över ett stort antal sjukdomsområden. Detta visar SwedenBIOs årliga rapport.

Aktiviteten inom svensk life science-industri håller samma höga nivå som tidigare år. Projekten avancerar framåt och i år återfinns 15 projekt i fas III, den sista av de faser en läkemedelskandidat måste igenom innan godkännande av Läkemedelsverket. Tre produkter blev godkända av Läkemedelsverket under 2009.

SwedenBIO har sedan 2005, tillsammans med Vinnova och Invest Sweden genomfört en årlig undersökning av produktportföljen hos svenska forskande life science-bolag. I år rapporterade 38 företag att de hade projekt i klinisk fas, dvs nya läkemedelskandidater som testas på människa. Det är fem fler än förra året, då 33 bolag hade projekt i kliniks fas. Antal projekt är dock stabilt, 73 projekt i år mot 74 projekt förra året. Av de 85 bolag som tillfrågades i undersökningen hade vart fjärde bolag projekt som ännu inte lämnat labbänken, medan ett av fem tillfrågade bolag hade projekt som beräknas vara i klinisk fas inom 12 månader.

-       Det är imponerande att Sverige har en så stor portfölj av läkemedelsprojekt, där många av projekten syftar till att lindra eller bota mycket svåra sjukdomar, som till exempel cancer eller Parkinsons, säger Karin Aase, PhD och projektledare SwedenBIO. Precis som i resten av Europa, så ökar antalet biologiska läkemedelskandidater. Biologiska läkemedel skräddarsys för en specifik sjukdom och är oftast mer specifika och ger färre biverkningar än kemiska läkemedel.

Undersökningen omfattar alla projekt som forskas och utvecklas i Sverige, utom AstraZeneca. AstraZeneca särskiljer inte projektursprung i sin integrerade, globala projektportfölj och har sammantaget ungefär lika många projekt globalt som alla svenska life science-bolag har tillsammans.

-       Ett orosmoln är att vi ser en tendens till ackumulering av projekt i klinisk fas II, säger Mats Berggren, VD SwedenBIO. En av förklaringarna kan vara det tuffa finansiella klimatet för tillväxtbolag som gör det svårare för bolagen att hitta investerare och partners som kan finansiera den mycket kostsamma fas III.

Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande.

För mer information var vänlig kontakta:

Karin Aase, MSc, PhD, projektledare tel. 08 - 21 36 02
e-post: karin.aase@swedenbio.com

Maria Kaaman, MSc, PhD, kommunikationsansvarig, tel. 08 - 21 31 32
e-post: maria.kaaman@swedenbio.com

SwedenBIO är branschorganisationen för svensk life science och representerar över 190 företag. Organisationens syfte är att förbättra förutsättningarna för life science industrin i Sverige genom dialog med nyckelpersoner inom industri, akademi, regering och den finansiella sektorn. Mer information finns på www.swedenbio.com

SwedenBIO är branschorganisationen för svensk life science och representerar över 190 företag. Organisationens syfte är att förbättra förutsättningarna för life science industrin i Sverige genom dialog med nyckelpersoner inom industri, akademi, regering och den finansiella sektorn. Mer information finns på www.swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube