2016-12-07 14:06Pressmeddelande

Svensk läkemedelsutveckling går för högtryck – över 100 projekt om cancer i ny rapport från SwedenBIO

null

Aktiviteten inom svensk läkemedelsutveckling fortsätter att öka – för femte året i rad. Det visar SwedenBIO:s pipeline-rapport för 2016 som presenteras idag. Totalt pågår 369 forsknings- och utvecklingsprojekt, bland annat är över 100 nya cancerbehandlingar på gång.

– Det är en kraftig ökning av projekt i år. Utvecklingen är både glädjande och hoppingivande, säger Sara Gunnerås, ansvarig för branschorganisationen SwedenBIO:s pipeline-rapport.

I rapporten The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline presenteras svenska företag som driver egen forskning och utveckling av läkemedel och företagens pågående projekt. Rapporten görs årligen och i år identifierades 144 bolag med huvudverksamhet i Sverige – närmare hälften har projekt i klinisk fas.

Sedan förra året har antalet prövningar i klinik, det vill säga att substanser testas i människa, ökat med 37 och når därmed toppnoteringen 144.

– Ökningen sker på flera fronter, säger Sara Gunnerås. Det finns bolag som har startat sin första kliniska studie medan andra bolag har nått fram med ytterligare molekyler till klinik. Vi ser även att det under året startas nya studier på molekyler som tidigare testats i klinik och där man nu går vidare och undersöker om det kan vara möjligt med ytterligare indikationer.

2016 års pipeline-rapport beskriver totalt 96 unika molekyler som nu prövas i klinik.

Det är inte bara i de tidiga kliniska faserna som det är hög aktivitet. Sex nya fas III-projekt har startats under året och två fas III-projekt har visat positiva resultat. Två projekt har lämnats in för myndighetsgodkännande och fyra har fått godkännande för nya marknader.

– Det verkar finnas många lovande projekt som nu tagit sig en bra bit förbi de första utmanande stegen. Det är glädjande och visar på en positiv utveckling i alla olika faser, säger Sara Gunnerås.

Cancer är det område där flest utvecklingsprojekt pågår. Totalt drivs 43 kliniska projekt inom det onkologiska fältet. Med antalet prekliniska projekt landar siffran på hundra.

En annan stor grupp är särläkemedel. Omkring 30 procent av de kliniska projekten uppges gälla ovanliga sjukdomar.

SwedenBIO har noterat ett ökande intresse från internationella investerare och globala läkemedelsföretag att satsa på projekten i ett allt tidigare skede i utvecklingen. Nytt för i år i rapporten är en lista på alla identifierade projekt i både klinisk och preklinisk fas.

– Trenden är att många vill starta samarbeten tidigt och gärna innan projekt nått klinik. Därför är det av intresse att kartlägga även den här delen, säger Sara Gunnerås.

För mer information, kontakta Sara Gunnerås, PhD, Editor, Director EU Support Office SwedenBIO, 073–040 87 00.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden. Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube