2012-03-15 12:30Pressmeddelande

Skandinaviskt investerarmöte för life science med rekordmånga presenterande bolag

null

Life Science Investment Day Scandinavia är ett av Skandinaviens största investerarmöte inom life science. Över 45 presenterande bolag söker kontakt för försäljning, in- och utlicensiering och samarbeten med investerare från Europa, USA, Kina och Japan. 300-400 deltagare beräknas besöka Life Science Investment Day Scandinavia. Huvudarrangör är branschorganisationen SwedenBIO tillsammans med bla guldpartner Bird&Bird.

- Life Science Investment Day Scandinavia är det viktigaste återkommande affärsinriktade life science mötet i Sverige. Att ha ett internationellt möte på hemmaplan är otroligt viktigt för att synliggöra kvaliteten och bredden i skandinavisk forskning och utveckling.. Det är ett av få möten i Skandinavien där vi kan attrahera en kritisk massa av investerare och stora bolag, säger Kancera’s VD Thomas Olin, som kommer att presentera bolagets strategi och läkemedelsprojekt inom cancer.

Sverige är – sin storlek till trots - ett av världens mest innovativa länder. Nu närmar sig flera svenska biotech kommersialisering av sina projekt för att ta steget att växa och bli lönsamma. Detta samtidigt som de större bolagen, i takt med att de drar ned på intern forskning, blir alltmer beroende av extern innovation och samarbeten. Internationellt ändras branschens affärsförutsättningar vilket öppnar dörren för nya affärsmodeller där bolag levererar prototyper eller färdiga läkemedel, allt efter bolagens inriktning och finansieringsförmåga.

- Vi vet att möten som detta möjliggör många bolags fortsatta existens. Vi vill få fram nya Pharmacia eller Astra och då är kontaktskapande ytor som Life Science Investment Day Scandinavia ett av många sätt för oss att hjälpa till, säger Jonas Ekstrand, ansvarig för affärsutveckling och finansieringsfrågor på SwedenBIO och projektledare för Life Science Investment Day Scandinavia.

Utöver de presenterande bolagen hålls ett program med internationella föreläsare såsom Grace Chen, Bird & Bird som talar om Kina-marknaden, Nigel Whittle från UK Trade & Investments om Storbritanniens life science strategi samt Piyush Unalkat från European Investment Fund som talar om riskfinansiering för entreprenörer och innovatörer.

- Sverige är ett väl ansett land inom life science och vi ser att många internationella företag intresserar sig för oss. För att våra medlemmar ska få de bästa förutsättningar att utvecklas och stanna kvar i Sverige krävs samarbete på alla håll: regionalt som internationellt, mellan olika yrkeskategorier och branschöverskridande allianser, säger Johan Järte, vd SwedenBIO.

Det är sjunde året Life Science Investment Day Scandinavia hålls, men i år är det första gången mötet förläggs utanför Stockholm. I år är Malmö värd för mötet.

De presenterande bolagen kommer från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Life Science Investment Day Scandinavia äger rum på Hilton Malmö City, den 27 mars kl 8.00 – 17.15. Välkommen! Läs mer på http://www.swedenbio.se/en/Life-Science-Investment-Day-Scandinavia/

Följ oss på twitter #LSID2012

I samarbete med Life Science Investment Day Scandinavia arrangerar Kemivärlden Biotech ”The future of Swedish and Danish Life Science” i Lund dagen efter.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube