2013-10-14 15:15Pressmeddelande

Samarbete Kina – Sverige: Plattform för förbättrad life science. Samförståndsavtal signerat vid internationellt life science möte

null

Taizhou Medical Hi - Tech Industrial Development Zone, även känd som China Medical City och SwedenBIO, den svenska life science industrins organisation, kommer att underteckna ett s.k. Memorandum of Understanding (MoU) för att underlätta samarbetet mellan organisationerna och ländernas akademier och industrier. Samförståndsavtalet för samarbetsprojekt främjas och stöds av Business Sweden och China Jiangsu Provincial Economic and Trade office i Stockholm. Den kinesiska delegationen leds av Mr Zhang Lei, ordförande i kommittén för stadens Taizhous folk-kongress.

Mr Shi Xianci, biträdande generaldirektör, China Medical City (CMC), Taizhou Medical High- Tech Industrial Development Zone, kommer att underteckna samförståndsavtalet med SwedenBIO, kommenterar:

"Vi på CMC vänder oss till ledande internationella life science-klusters, som Sverige och de nordiska länderna, för gemensamma investeringar, samarbete och nyskapande projekt.”

"Den kinesiska life science-sektorn har genom China Medical City satsningen förstått behovet av att kombinera forskning, tillverkning, samt lokala, statliga och regulatoriska myndigheter", säger Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO och kommenterar dagens MoU: "Det gemensamma initiativet är till gagn för båda parterna, på flera nivåer. Vi är hedrade över att vara värd för den kinesiska delegationen".

Signeringen kommer att ske på det internationella life science mötet Nordic Life Science Days, i Stockholm den 14-15 oktober. 600 ledande science- chefer företrädare från mer än 20 länder deltar. Över 70 företag och investerare kommer att presentera sig själva, och mer än 1000 partneringmöten kommer främja life science industrin. Mötet produceras av SwedenBIO. Co-hosts är systerorganisationerna i Danmark, Finland och Norge.

Fakta om Kina Medical City (CMC):

- I februari 2005 tog Jiangsu provinsens partikommitté och regeringen ett strategiskt beslut att bygga CMC , en 30 kilometer bio-medicinsk zon vid Taizhou City , en kulturell stad med 2100 år av historia, med fem miljoner invånare .

- I november 2006 startar byggnationen , och 12 kvadratkilometer utvecklas för sex huvudområden :

1. Forskning och utveckling
2. Tillverkning
3. Utställning- och handelsanläggning på 60 000 kvadratmeter.
4. Sjukvårdarena – under planering och konstruktion, inklusive specialistsjukhus och kliniker
5. Utbildningsområde - Hanlin College of Nanjing , Universitet för kinesisk medicin, med 4000   studenter
6 . Bostads-och affärsområden

- I mars 2009 utsågs CMC som den enda statliga biomedicinska högteknologiska zonen.

- China Medical City har fler än 500 kinesiska och utländska biomedicinska företag med fler än 40 000 anställda .

- CMC stöds av:   Ministeriet för vetenskap och teknik
  Hälsoministeriet,
  Kinas läkemedelsverk,
  Stadsadministrationen för traditionell kinesisk medicin
  Jiangsu provinsregering

- I den tolfte kinesiska femårsplan fastställs att 1000 ledande nationella och internationella talanger samlas inom CMC .

För mer information: se bifogad pdf presentation.

Fakta om SwedenBIO:

http://www.swedenbio.com/Om-Life-Science/Life-Science-i-Sverige/

http://www.swedenbio.com/Om-Life-Science/Life-Science-i-Sverige/SwedenaLifeScienceCountry/ OBS! Översättning i övre högra hörnet

SwedenBIO hjälper innovativa företag att lyckas!
SwedenBIO är den nationella organisation som arbetar för att gynna hela life science sektorn i Sverige. SwedenBIO är medlemsdriven, privata icke - vinstdrivande organisation. Huvudsyftet är att förbättra och upprätthålla industrins förutsättningar som stöder välmående tillväxt och affärsutveckling bland våra 200 medlemsföretag. Våra medlemmar är verksamma inom läkemedels-, bioteknik, medicinteknik och diagnostik. Vår mission är att skapa synlighet och intresse för svensk life science och därigenom stödja en framgångsrik life science-industri. En framgångsrik industri kan läka och hjälpa patienter vars medicinska behov ännu inte har mötts. En framgångsrik industri skapar jobb och välfärd och skapar förutsättningar för en sundare och ljusare framtid. Vi har gjort detta framgångsrikt i 10 år.

http://www.swedenbio.com

För frågor, vänligen kontakta:

Karina Eskilsson, kommunikationschef , SwedenBIO , mobil +467 04 20 33 74
karina.eskilsson @ swedenbio.com

Jaques Zhao ( Zhao Xinsheng ) , Kina Jiangsu representant i Sverige , mobil +46 704 40 20 58 jiangsu_sweden@yahoo.com


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube