2012-01-26 16:33Pressmeddelande

Regeringen öppnar dörrarna för life science

null

Under onsdagen träffade representanter från SwedenBIO, Läkemedelsindustriföringen och Swedish Medtech statssekreterarna från närings-, utbildnings och socialdepartementet; Håkan Ekengren, Peter Honeth och Karin Johansson.

- Att ha ett möte med representanter från tre departement visar på regeringens samarbetsvilja och öppnar för förändringar i ett bredare perspektiv. Särskilt roligt är det att statssekreterarna tog initiativ till uppföljningsmöten. De verkligen lyssnade på vad vi sa, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

Mötet ägde rum efter ett öppet brev från life science-organisationerna och Invest Sweden adresserat till regeringen med anledning av David Camerons fokus på life science i Storbritannien. Genom en mångmiljardsatsning stärker de life science i hela kedjan från stöd till forskning, vidare till produktion och slutligen även till ökade behandlingsmöjligheter för flertalet patienter.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube