2010-02-18 08:30Pressmeddelande

Pressmeddelande – SwedenBIO växer!

SwedenBIO, branschorganisationen för Life Science företagen i Sverige växer.
Under 2009 blev 30 bolag nya medlemmar i SwedenBIO vilket innebär att organisationen nu samlar 190 medlemsföretag. Under januari månad har ytterligare tre företag anslutit sig.

– Medlemsföretagen är individuellt olika, men delar de utmaningar som tillväxtbolag möter. Inom Life Science företagande och forskning har Sverige bättre grundförutsättningar än de flesta andra länder att skapa framtidens jobb och medicinska behandlingar. Ett starkt stöd innebär ännu bättre möjligheter att förbättra villkoren för företagen. Det är särskilt viktigt ett valår som 2010. Säger Mats Berggren, VD SwedenBIO.

 

Life Science industrin sysselsätter cirka 40 000 personer och står i dag för ca 20% av Sveriges nettoexport. SwedenBIO grundades 2002 av 7 medlemsbolag för att förbättra miljön för life science industrin i Sverige. Medlemmarna är både globala, stora företag och små forskningsintensiva bolag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik. Organisationen har även medlemsbolag som stödjer branschen med expertis såsom investerare, patentbyråer och advokatbyråer.

 

För mer information, kontakta:

 

Mats Berggren, VD

 

Tel: 0708-714773, 08- 21 36 01
E-mail: mats.berggren@swedenbio.com

Till hemsidan


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube