2014-11-28 11:17Pressmeddelande

​Pressinbjudan: Välkommen till SwedenBIO CEO Summit 3 december + rapportsläpp

Ledare för Sveriges life science-företag träffas för att diskutera internationalisering. På mötet presenteras också årets upplaga av The Swedish Drug Development Pipeline, rapporten som går igenom hur det går för de svenska läkemedelsprojekten.

SwedenBIO CEO Summit är en årligt återkommande mötesplats för svensk life science. I år är temat internationalisering och företagsledare med blandade erfarenheter berättar om med- och motgångar när de etablerat sig på internationella marknader.

Ur programmet:

  • Henrik Juuel, CFO Orexo, delar med sig av sina erfarenheter av att etablera sig på USA-marknaden. Orexo är årets vinnare av SwedenBIO Award.
  • Gunilla Osswald, vd Bioarctic och Pär Gellerfors, grundare av Bioarctic berättar om hur Bioarctic gått från ett litet lokalt start up till ett bolag med starkt internationellt nätverk.
  • Peter Wolpert, VD Moberg Pharma, går igenom företagets senaste fyra år där de gått från 10 till 185 mkr i omsättning.
  • Jan Smith, vd och grundare av Abigo, berättar om hur de stegvis under 25 år byggt ett bolag som nu är etablerat i 60 länder.
  • Angelika Lindstrand, forskare på Standford och Handelshögskolan berättar om sin senaste forskning kring vilka de gemensamma faktorerna är för life science-företag som lyckas med sin internationalisering.

Hela programmet hittar du här

Rapportsläpp: The Swedish Drug Development Pipeline

Sedan 2006 har SwedenBIO tillsammans med VINNOVA analyserat läkemedelsprojekten i svenska företag. I årets rapport presenteras bland annat:

  • - Hur många och vilka företag som utvecklar läkemedel.
  • - En analys av antalet projekt i de olika faserna och hur det utvecklat sig över åren.
  • - En genomgång av företagsstrukturen och hur de utvecklats.

Anmälan och kontakt

SwedenBIO CEO Summit hålls den 3 december klockan 13-17 på Operaterassen i Stockholm.

Anmäl dig här

För frågor om rapporten eller mötet, kontakta Sara Gunnerås, analyschef SwedenBIO, på sara.gunneras@swedenbio.com eller 0730 40 87 00. 

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube