2020-06-01 07:17Pressmeddelande

Pressinbjudan: Ny kartläggning av svenska läkemedelsprojekt

Trycket från forsknings- och utvecklingsprojekt kring nya läkemedel är högt i den svenska portföljen. För första gången på fyra år redovisas pågående läkemedelsutvecklingsprojekt som drivs av företag med huvudkontor i Sverige.

Kartläggningen innefattar statistik om branschen men också en omfattande lista på alla bolag och läkemedelsprojekt som utvecklas från preklinik till klinisk fas tre, hur långt i utvecklingen de har kommit samt inom vilka terapiområden de utvecklas.

SwedenBIO, branschorganisationen för life science-industrin, har också tagit tempen på bolagens framtidsutsikter – hur stora är företagen och ämnar de att växa? Hur många har internationella investerare och hur väl är de uppkopplade mot en internationell marknad?

Rapporten "The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020" presenteras den 2 juni kl. 14.00 – 14.30.

Program och anmälan: https://swedenbio.se/hackfinal/ Välkommen att delta digitalt eller fysiskt i Stockholm, Göteborg eller Lund. Begränsat antal platser. Ange ”press” i kommentaren.

Efter rapportsläppet bjuder vi in industrirepresentanter att kommentera utmaningar och möjligheter i branschen framåt. Ett vinnande förslag i tävlingen ”SwedenBIO Hack” kommer att utses. Juryn består av Amy van Buskirk, VD Roche i Sverige, Nikolaj Sørensen, VD Orexo, Daniel Martinez Molina, forskningschef Pelago Bioscience och Helena Strigård, VD SwedenBIO.

För ytterligare information, kontakta Frida Lawenius vice VD SwedenBIO på 073 515 75 60 eller frida.lawenius@swedenbio.se

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 260 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.

Rapporten "The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020" är framtagen av SwedenBIO, i samarbete med Business Sweden, Business Region Göteborg, Invest in Skåne, Invest Stockholm samt Vinnova.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube