2018-09-03 08:14Pressmeddelande

Pressinbjudan: Nordic Life Science Days 2018 på väg mot rekordnotering när bilden av regionen som ledande hot spot stärks

Välkommen till Nordic Life Science Days 2018 i Stockholm den 10-12 september. Den 2½-dagar långa, årliga NLSDays-konferensen har utvecklats till en etablerad arena för möten av hög kvalitet mellan företag, tjänsteleverantörer, investerare, forskargrupper och myndigheter. Den vanliga mixen av partnering, med ökande antal möten och partnering-möjligheter år för år, ett konferensprogram i framkant och många möjligheter till nätverkande förväntas locka mer än 1200 delegater från hela världen.

– Nordic Life Science Days har blivit regionens främsta partnering-möte för life science-industrin och i likhet med de senaste fem åren erbjuder vi ett konferensprogram av högsta kvalitet som omfattar ämnen som digitala lösningar, artificiell intelligens, drug delivery, framsteg inom precisionsmedicin och immun-onkologi, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO, den nationella branschorganisationen för life science i Sverige.

– Det ökande antalet partnering-möten som vi sett år för år bekräftar att Nordic Life Science Days fyller ett viktigt behov för såväl nordiska start-ups, som etablerade internationella life science-företag och globala investerare.

På nio super-sessions diskuteras de viktigaste frågorna

Nio super-sessions i årets NLSDays zoomar in på flera potentiella lösningar på några av vårdens stora utmaningar. Internationella experter kommer att dela med sig av sina insikter och tankar när det gäller nya typer av behandlingar och förebyggande åtgärder som växer fram genom innovationer inom t.ex. digitala lösningar, big data, artificiell intelligens, immun-onkologi, drug delivery och nano- och andra teknologier. Därutöver, och detta är viktigt för att faktiskt implementera nya innovationer, täcker årets super-sessions in alternativa sätt att finansiera projekt, hur patientengagemanget kan säkerställas samt en diskussion kring hur olika intressenters roller kan behöva förändras när man introducerar koncept som precisionsmedicin.

Studiebesök på GE Healthcare Life Sciences & Testa Center i Uppsala (10 september, 11:45 - 16:30)

11:45: Busstransport från Stockholm Waterfront Congress Centre till GE Healthcare Life Sciences i Uppsala

16:30: Busstransport från GE Healthcare Life Sciences i Uppsala tillbaka till Stockholm Waterfront Congress Center

Denna kostnadsfria aktivitet den 10 september är ett halvdagsbesök på Testa Center i Uppsala. Anläggningen öppnade den 21 augusti i år och det är ett viktigt samarbetsinitiativ mellan den svenska regeringen och GE för att säkra tillväxten av nationens life science-industri i allmänhet och dess kapacitet för läkemedelstillverkning i synnerhet. Anläggningen är avsedd för att verifiera digitala, tekniska eller biologiska innovationer i en autentisk produktionsmiljö och är öppen för forskare från akademin, start-ups och storföretag. Mer information om hur du registrerar dig hittar du här: https://www.nlsdays.com/program/. Gå till View session Description

Om NLSDays

NLSDays är ett SwedenBIO-event, producerat av Bionordic. Nordic Life Science Days har vuxit snabbt sedan lanseringen år 2012 och har utvecklats till den största nordiska partneringkonferensen för den globala life science-industrin. År 2017 deltog 1300 delegater från 40 länder på konferensen. De 800 företagen som deltog genomförde tillsammans över 3000 one-on-one-möten.

Bland Big Pharma, investerare och andra stora aktörer som hittills är registerade finns AstraZeneca, MSD, Pfizer, Sanofi, SOBI, Boehringer Ingelheim, Roche, Bristol-Mayer Squibb, Bayer, Novo, Johnson & Johnson Innovation, GE Healthcare, DNB, Industrifonden, HealthCap, BioGeneration Ventures, Almi Invest, Gilde Healthcare, Gimv, Lundbeckfonden Ventures, Seventure Partners, IBM och IQVIA.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, Sverige.

Tid: 10-12 september, 2018

URL: http://www.nlsdays.com/

NLSDays kontaktuppgifter

Konferensinformation: Olivier Duchamp, olivier.duchamp@bionordic.com, +33 (0) 608 804 515.

För media: Ola Björkman, ola.bjorkman@letemknow.se, +46 (0) 70 245 74 97.

Pressinbjudan

För registrering som media, vänligen kontakta Ola Björkman, ola.bjorkman@letemknow.se.

Om SwedenBIO, http://swedenbio.se

SwedenBIO, den nationella branschorganisationen för life science i Sverige, har mer än 250 medlemmar som arbetar inom alla delsektorer från läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik till diagnostik. SwedenBIO:s uppdrag är att skapa nytta för hela life science-industrin i Sverige och är en medlemsdriven, privat, ideell organisation. Huvudsyftet är att bidra till att förbättra förutsättningarna för life science-industrins tillväxt och affärsutveckling. Sveriges life science-industri står för 20% av Sveriges nettoexport.

Om Bionordic, http://www.bionordic.com

Bionordic är en global evenemangsarrangör som designar, planerar och producerar engagerande konferenser och företagsevenemang för life science-industrin. Organisationen servar ett brett spektrum av globala kunder, inklusive offentliga, privata och icke-statliga organisationer liksom regionala och multinationella företag.

Med hjälp av avancerade teknologilösningar erbjuder Bionordic evenemangstjänster som spänner över en rad tjänster från strategisk planering, val av geografisk plats till molntjänster, databas- och community management-verktyg.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube