2016-06-27 12:57Pressmeddelande

Pressinbjudan: Fabrikernas återkomst – Så vinner Sverige slaget om framtidens läkemedelstillverkning

null

Regeringen har både en nyindustrialiserings- och en exportstrategi. Men räcker det för att Sverige på allvar ska bli en global ledare inom life science-tillverkning och fortsätta generera exportintäkter i multimiljardklass?

Läkemedel, bioteknik och medicinteknik bidrar redan idag med landets största exportintäkter efter papper och nu sker nya investeringar som ger hopp om ännu större export och flera arbetstillfällen. Men framgången är långt ifrån säkrad i en global bransch där besluten sker långt utanför Sveriges gränser.

Under Almedalsveckan samlar SwedenBIO fabrikschefer och beslutsfattare i de tillverkande företagen och handelsministerns statssekreterare för ett seminarium med titeln Fabrikernas återkomst - så vinner Sverige slaget om framtidens läkemedelstillverkning.

Under seminariet deltar:
Oscar Stenström, statssekreterare hos handelsminister Ann Linde
Jan Erneberg, General Manager på GE Healthcare Global Supply Chain
Margareta Ozolins, VP Sweden Operations och chef för AstraZenecas fabriker i Södertälje
Kirsti Gjellan, Head of Biologics Development and Supply på Sobi
Christopher Siegmund, platschef för Pfizers Strägnäsfabrik
Carl-Johan Sundberg, styrelseledamot i Cobra Biologics AB och professor KI
Ingrid Heath, vice vd och policychef, SwedenBIO

Seminariet tar upp frågor som:

  • Var sker tillverkningen av världens läkemedel, bioteknik och medicinteknik om 10 år?
  • Hur hänger investeringar i tillverkning ihop med investeringar i forskning och utveckling?
  • Är de senaste nyinvesteringarna en tillfällig uppgång eller har trenden vänt?
  • Kommer det fler satsningar från regeringen?

Tid och plats:
Onsdagen den 6 juli klockan 10-11 i Atrium, Volters gränd 8, Visby.

Bakgrund: flera stora satsningar senaste året
Svenska regeringen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt de globala giganterna AstraZeneca och GE Healthcare samt Octapharma har under det senaste året aviserat nya satsningar på utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel som tillsammans uppgår till över 4 miljarder kr. Det senaste exemplet handlar om en helt ny verksamhet på GE Healthcare i Uppsala för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Detta är glädjande för branschen och för Sverige, både när det gäller arbetstillfällen och exportintäkter, men frågan är om satsningarna är tillräckliga för att Sverige ska nå en global topposition.

I den rådande omvärlden är konkurrensen knivskarp och i ledningsgrupper och styrelser i alla globala företag är frågan om var man ska dra ner och var man ska satsa ständigt aktuell. Bara under de senaste 2 månaderna har branschens globala företag offentliggjort i genomsnitt 2-3 investerings- eller nedläggningsbeslut eller andra affärer per vecka.

Fakta kring aktuella investeringar:
AstraZenecas nya fabrik för produktion av biologiska läkemedel: 285 miljoner dollar (ca 2,3 miljarder kr), pressmeddelande 18 maj, 2015.

GE Healthcare i Uppsala – fördubbling av tillverkningskapaciteten när det gäller utrustning för tillverkning av biologiska läkemedel: 870 miljoner kr. Pressmeddelande 3 december 2015.

Ett nytt forskningscenter med fokus på proteinforskning och utveckling av proteinläkemedel: Totalt 510 miljoner kr under 2016-2023 (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: 320 miljoner, deltagande univesitet: 160 miljoner och AstraZeneca: 30 miljoner), pressmeddelande 11 december, 2015.

Forskningsprogram med fokus på utveckling och produktion av biologiska läkemedel: Statlig finansiering under 8 år via Vinnova och vetenskapsrådet, totalt 320 miljoner kronor. Pressmeddelande 11 december, 2015.

Octapharma investerar för att öka kapaciteten för tillverkning av proteinläkemedel: över 350 miljoner kr och nyanställer 120 medarbetare. Pressmeddelande 24 februari, 2016.

Statlig satsning på samverkansprogram inom biologiska läkemedel i samarbete med GE Healthcare i Uppsala: 90 miljoner kr. Pressträff 9 juni, 2016 i Uppsala.

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra närmare 200 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube