2011-12-13 18:19Pressmeddelande

Öppet brev till regeringsföreträdare om Storbritanniens satsning på life science

David Cameron i spetsen för Englands regering visar med all tydlighet hur man genom samverkan på ett effektfullt sett ger hjälp till självhjälp för att förbättra för samhället. Genom en mångmiljardsatsning stärker de life science i hela kedjan från stöd till forskning, vidare till produktion och slutligen även till ökade behandlingsmöjligheter för flertalet patienter.

Sverige är en av världens främsta länder när det gäller life science forskning och att ta fram nya patent. Däremot ligger vi efter i att omsätta dessa forskningsprojekt till lönsamma företag och när det gäller att säkerställa att framstegen kommer patienterna till del. Här finns en stor potential för Sverige både när det gäller ökad export och fler arbetstillfällen.

Englands life science satsning är ett lysande exempel på hur konkurrerande länder jobbar och ska vi i Sverige kunna konkurrera med dem måste det ske på lika villkor. Peter Honeth, statssekreterare åt utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund, med ansvar för högre utbildning och forskning, tar England som ett bra exempel på hur Sverige borde göra. England har en färdig, tydlig affärsplan för life science. Vi ser gärna att en sådan kommer till stånd i Sverige.

Den brittiska storsatsningen bekräftar att life science, som idag står för 20% av Sveriges nettoexport, är en av framtidens viktigaste industriområden - sett både ur ett arbetsmarknadsperspektiv och ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Vi hoppas att detta sänder en kraftfull signal till vår regering att storsatsningar på forskning och inom life science är till stor nytta för Sverige. Vi erbjuder oss att diskutera detta i en närmare dialog med regeringsföreträdare.

Sjukvården är organiserad på annat sätt i England än i Sverige och därför kan det brittiska förslaget inte översättas rakt av.  Men vi tror att en aktiv dialog och samverkan mellan industri, vård och beslutsfattare är en förutsättning för att skapa en miljö där vi på ett bättre sätt kan bidra till att Sverige får en mer modern och jämlik vård som är rustad för framtidens krav.

Cameron säger att hans dörr och dörren till 10 Downing Street är öppen för life science. Våra dörrar är vidöppna. Välkomna!

Johan Järte, VD, SwedenBIO
Anders Blanck, VD, Läkemedelsindustriföreningen
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech
Peter Bramberg, Head of life science, Invest Sweden

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube