2010-06-03 08:00Pressmeddelande

Nya ledamöter i SwedenBIOs styrelse 2010

Vid årsmötet den 27:e maj 2010 beslutades om nya ledamöter i SwedenBIOs styrelse.
Den nya styrelsen representerar medlemsbolagen och samlar kompetensen hos några av de främsta företrädarna för Life Science industrin i Sverige. Tre nya ledamöter bidrar med ytterligare internationella perspektiv och erfarenheter till SwedenBIOs arbete.

Nya ledamöter:
Georg Thies, som sedan 2008 representerar Amgen som landschef i Sverige. Amgen är ett världsledande bioteknologiskt läkemedelsföretag som i 30 år har utvecklat nya läkemedel från laboratoriet till patient.
Per Samuelsson, partner HealthCap, med 10 års erfarenhet av venture capital inom Life Science. HealthCap är en av de största investerarna inom Life Science i Europa, där Per representerar HealthCap i diverse porföljbolag i både USA och Europa.
Magnus Nilsson, VD Vitrolife sedan 2003. Vitrolife är ett vinstdrivande och internationellt expansivt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer lösningar för stamcellsutveckling. 

Övriga ledamöter som omvaldes enhälligt är:

  • Hans Sievertsson SwedenBIOs ordförande till 2012
  • Akbar Seddigh vice ordförande SwedenBIO till 2011, ordförande i Elektas och Innovationsbrons styrelser
  • Peter Ehrenheim, VD GE Healthcare Life Sciences
  • Hans Hultberg , Assoc. Professor, Head of External Relations Strategic Planning Business Development, AstraZeneca
  • Elisabeth Lindner, VD Diamyd Medical AB
  • Svein Mathiesen VD BioInvent International
  • Lars Adlersson, Partner Pharma Search & Advice AB

De som lämnar styrelsen är Anki Forsberg, partner HealthCap, Mats Petterson styrelseordförande Moberg Derma och NsGene samt Nicholas Waters, VD NeuroSearch Sweden.

SwedenBIO vill tacka de avgående ledamöterna för ett mycket gott samarbete och varmt välkomna de nya.


För mer information kontakta:
Mats Berggren, VD SwedenBIO, 08- 21 36 01, 0708- 71 47 73
mats.berggren@swedenbio.com 


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube