2020-06-02 14:30Pressmeddelande

Ny rapport: Högtryck i svensk läkemedelspipeline

null

Idag släpper SwedenBIO en rapport över läget bland läkemedelsprojekten i klinisk och preklinisk fas i Sverige. Resultatet är ett upplyftande styrkebesked som visar hur kritiskt det nu är att säkra en stark investeringsmiljö inom life science.

Sedan kartläggningen 2016 har antalet projekt ökat från 369 till 420 stycken. Det har också skett en tillväxt av antalet företag, framför allt med projekt i klinik.

– Fler företag har nått till fas III eller är på väg mot godkännande av nya produkter. Glädjande är att antalet anställda i bolagen har ökat, framförallt i de minsta bolagen, konstaterar Sara Gunnerås, redaktör för rapporten.

Onkologi och neurologi är terapiområdena som dominerar, följt av endokrinologi och infektion. Nästan en tredjedel, 128 projekt, utvecklas inom cancerområdet. Hela 26% av projekten riktar sig mot en sällsynt sjukdom. 

Och branschens företag är i expansionstagen. 80% uppger att de avser öka arbetskraften med antingen anställningar eller konsulter under 2020-2021. Här är det dock viktigt att notera att enkätsvaren kom in före coronakrisen slog till. Samtidigt som branschens pipeline byggts allt starkare under flera års tid så har pandemin på kort tid påverkat förutsättningarna att refinansiera vad som i grunden är kommersiellt starka projekt. SwedenBIO efterfrågar därför ett starkt investeringsfrämjande för att säkra att expansionskraften inom svensk life science inte går om intet.

– Lika entusiastisk som jag känner mig över det styrkebesked som vår inhemska pipeline uppvisar, lika oroad är jag att över att deras kapitaltillförsel försvårats. Det gäller att vi inte slarvar bort det här nu, utan ser till att arbeta strategiskt för att attrahera hit investeringar och forskningssamarbeten konstaterar Helena Strigård, vd SwedenBIO.

Det SwedenBIO menar står på spel är både de kunskapsintensiva jobb som den här branschen skapar och dess betydelse för vår samhällsberedskap. Det vill säga ytterst möjligheten att rädda liv för patienter.

– Om det är något som blivit smärtsamt tydligt under coronakrisen så är det vikten av att ha utveckling och produktion av läkemedel och diagnostik inom Sveriges gränser så att vi kan svara upp mot oförutsägbarheten i de hälsoutmaningar som vi drabbas av. Vi kan inte lita 100% till omvärlden i detta.

Parallellt med att betydelsen av en inhemsk läkemedelspipeline framträder i den allmänna debatten så visar SwedenBIOs rapport hur betydelsefulla internationella kontakter och kapital är för att bolagen ska att kunna växa. Alla bolag svarade att de har någon form av internationella samarbeten, exempelvis genom att ha rekryterat in utländska experter till styrelse och verksamhet.

– Pipelineföretagen har siktet inställt på en global marknad redan från dag ett. Att de som grupp lyckas med att etablera internationella kontakter så brett är ett styrkebesked. Exempelvis har hälften Internationella investerare, säger Sara Gunnerås.

Sammanfattning:

  • Det finns enligt kartläggningen 148 företag med huvudkontor i Sverige som utvecklar läkemedel, varav hälften av dessa projekt har nått klinisk prövningsfas
  • Totalt har bolagen 420 projekt, varav 148 projekt i klinik (46 i fas I, 80 i fas II och 24 i fas III)
  • 59% har ursprung från akademin eller hälso-/sjukvården
  • 50% har attraherat internationellt kapital och 100% av de svarande har internationella samarbeten av olika slag

För ytterligare information, kontakta Helena Strigård VD SwedenBIO på 073 640 28 05 eller Helena.strigard@swedenbio.se


Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 260 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.

Rapporten "The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020" är framtagen av SwedenBIO, i samarbete med Business Sweden, Business Region Göteborg, Invest in Skåne, Invest Stockholm samt Vinnova.

Du hittar rapporten på swedenbio.se/rapporter


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube