2018-03-14 08:09Pressmeddelande

Ny, omfattande SwedenBIO-rapport kartlägger det svenska industrilandskapet inom precision medicine

null

Tack vare ständigt ökad kunskap om biologiska processer och nya teknologiska genombrott är precision medicine ett snabbväxande område. SwedenBIO har nu lanserat en omfattande rapport som kartlägger det svenska industrilandskapet inom precision medicine.

– Vår ambition med rapporten är att skapa en överblick över detta spännande life science-segment, samt att exponera svenska företag inom området för globala aktörer. Vi vill stimulera till fler samarbeten och investeringar i Sverige, säger Sara Gunnerås, redaktör och analyschef, SwedenBIO.

Med en lång tradition inom proteinvetenskap och avancerad bildteknik som matchas av en stark innovationsanda, befinner sig Sverige i framkant när det gäller utveckling av nya metoder inom diagnostik, prevention och monitorering.

– Ett särskilt intressant fynd är att kopplingen till landets universitet är mycket stark, säger Sara Gunnerås. Sifforna visar att mer än 2/3 av de 76 företag som identifierades är spin-offs från den akademiska världen och hälften av företagen är knutna till inkubatorer och science parks.

Företagen utvecklar exempelvis avancerad diagnostik, nya sekvenseringsmetoder, ”omics-analyser”, biomarkörer, bildanalys och beslutsstödsystem.

– Deras produkter och tjänster har potential att göra direkt skillnad för patienter och i vården genom att bidra till mer individanpassade behandlingsbeslut. De är också viktiga verktyg för att forska fram nya effektiva behandlingar, fortsätter Sara Gunnerås.

En tredjedel av företagen grundades under de senaste fyra åren och majoriteten är så kallade mikroföretag med 10 eller färre anställda. Detta visar att precision medicine är ett område under utveckling. Företagen har tillsammans mer än 200 utvecklingsprojekt och lanserade produkter.

Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister kommenterade:

– Den svenska regeringen är djupt engagerad i att stödja fortsatt snabb utveckling inom life science-sektorn, något som accentueras av att ett kontor för life science etablerades inom regeringskansliet i februari 2018. I Sverige är precision medicine ett område med tydlig tillväxt, hemvist för många start-up-bolag samt data och teknikstyrt. Av dessa skäl är infrastruktur och möjliggörande tekniker nationella prioriteringar när det gäller resursfördelning.

Övrigt i rapporten

  • En omfattande lista över 76 svenska företag som är verksamma inom precision medicine och deras 200 projekt och produkter, inklusive utvecklingsfas och partnerskapsstatus.
  • Sjukdoms- och teknikområden som särskilt lyfts fram inkluderar onkologi, infektionssjukdomar, bildbehandling och liquid biopsies.
  • Rapporten beskriver även nationella resurser och plattformar: Science for Life Laboratory, Human Protein Atlas, nationella biobanker och kvalitetsregister.

Utvecklingen sker över hela landet

Företagen finns i fem större regioner. Stockholm-Uppsala är hemvist för nästan 50% av företagen. Mer än en fjärdedel av företagen ligger i Malmö-Lund-regionen, följt av 14% i Göteborgsregionen och 7% i Umeå. I Linköping finns 5% av företagen, främst inom bildteknik.

Om rapporten: Precision Medicine - The Swedish Industry Guide 2018

Om precision medicine

Med precision medicine menas vanligen stratifiering av patienter i grupper baserat på den ökande mängd biologisk information och molekylära biomarkörer som blir tillgänglig som ett resultat av vår ökade förståelse av sjukdomsvägar genom framsteg inom fälten genomik, proteomik, metabolomik, epigenomik och farmakogenomik. Detta gör att läkare med förbättrad precision kan matcha en patient till det mest lämpliga läkemedlet och därigenom uppnå ett bättre behandlingsresultat.

Kontaktperson:

Sara Gunnerås, analyschef och redaktör, SwedenBIO

sara.gunneras@swedenbio.se eller 0730 40 87 00

SwedenBIO är den svenska branschorganisationen för life science-industrin. Organisationens nära 250 medlemmar arbetar inom alla delsektorer från läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik till diagnostik. SwedenBIO stödjer sina medlemmar genom att skapa förutsättningar för branschens positiva utveckling och tillväxt . Sveriges life science-industri står för en betydande del av Sveriges nettoexport.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube