2013-03-21 13:00Pressmeddelande

Nu öppnar vi enkäten Swedish Drug Development Pipeline 2013

null


För åttonde året i rad genomför SwedenBIO i samarbete med VINNOVA och Business Sweden en översiktlig inventering av den svenska portföljen av läkemedelsprojekt. Enkäten är öppen för samtliga  svenska biotech- och läkemedelsföretag som har projekt i preklin till fas III (ej medicinteknik). Enkäten innehåller även frågor om produkter som fått marknads-godkännande under året som gått. 
Läs mer och länk till enkäten på http://www.swedenbio.com/Var-verksamhet/Rapporter/

Rapporten tas fram för att synliggöra svensk lifescience i ett globalt perspektiv, för att identifiera behov och därmed som ett viktigt underlag för utveckling av satsningar som syftar till att hjälpa innovativa företag att lyckas.


För frågor kontakta Sara Gunnerås, tfn: 08-21 36 02

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube