2013-10-01 09:00Pressmeddelande

Nordic Life Science Days tar världen till nordisk life science och nordisk life science till världen

null

Nordic Life Science Days bjuder in små och medelstora nordiska företag inom life science till en global publik till Norden, som har världens högsta ranking för innovation. För branschexperter inom  pharma , biotech , medicinteknik , diagnostik och finans , är Nordic Life Science Days (NLSDays) en fokuserad och målinriktad plattform för att utforska nordens life science kompetens samt investerings- och partnerskapsmöjligheter.

"NLSDays läggs upp utifrån att stötta affärsutveckling med ett öppet koncept som tillåter deltagarna att röra sig snabbt från individuella möten till paneler, sessioner och företagspresentationer och att höra frågor , åsikter och synpunkter bland våra talare, paneldeltagare och presentatörer " , säger Olivier Duchamp , Konferenschef, Nordic Life Science Days , SwedenBIO.

"Vi kan life science. Programmet är upplagt utifrån att skapa ett nätverk och sammanföra investerare, stora läkemedelsbolag och små och medelstora innovativa life science bolag och projekt som enda vägen till tillväxt och utveckling " , säger Jonas Ekstrand , VD, SwedenBIO, som är mötets producent och värd.

Programuppdateringar:

OBS! Mötet hålls på engelska.

Utveckla innovation i hälsoindustrins ekosystem - Prof. Jan M. Lundberg, Executive Vice President, Science and Technology and President, Lilly Research Laboratories and Prof. Johanna Adami, Director, Chef Division Hälsa, VINNOVA

Crowdfunding – ett alternativt sätt att finansiera - Johan Tysklind , Managing Partner , Crowdcube Nordic

Affärsänglar , såddkapital och andra finansieringsmöjligheter i tidiga faser - Baybars Altuntas , verkställande ledamot av European Business Angels Network

Investera i det norska life science landskapet - Dr Øivind Enger - Partner , Sarsia Seed Management

Öppen Innovation och AstraZenecas - Karolinska Institutets forskningssamarbeten - Dr Hugh Salter, chef för KI - AstraZeneca Translational Science Centre , Karolinska Institutet - AstraZeneca

• "Vilka vi är och vad vi vill!" Investerarnas presentationer . Få inspiration från förra årets möte här:http://www.youtube.com/watch?v=NXQwu41VFos

Uppdatering delegater:

Mer än 70 presenterande företag – innovativa små och mindre företag (SMF), big pharma och investerare.

En delegation från China Jiangsu Provincial Economic and Trade Office - även känt som China Medical City, Ewa Björling, minister för handel och nordiska samarbeten och Mr. Marius Skarupskas, Litauens vice ekonomiminister samt ordförandeskapet för Europeiska unionens råd , och många andra inflytelserika representanter.

Delegater från tre kontinenter - Europa , Nordamerika och Asien.

Förbokade individuella partnering möten


Nordic Life Science Days produceras av SwedenBIO, Stockholm Waterfront , 14 okt 15 2013 www.nlsdays.com

Registrera dig för ett fritt media pass: Gemma.Howe@collegehill.com

Kontakt

Karina Eskilsson, Senior Manager, Communications & PR, SwedenBIO
+ 46 70 420 33 74, karina.eskilsson@swedenbio.com


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube