2014-01-30 09:00Pressmeddelande

Nordic Life Science Days, Nordens största partneringkonferens för den internationella life science-industrin, lanserar 2014 års hemsida: www.nlsdays.com

null

Nordic Life Science Days, Nordens största partneringkonferens för den internationella life science-industrin, lanserar 2014 års hemsida: www.nlsdays.com

Nordic Life Science Days hålls för andra året i rad i Stockholm, i år den 7-9 september 2014.

- Vi är mycket nöjda med resultaten av förra årets möte , säger Olivier Duchamp , VD, Nordic life science Days. I år ska vi förstärka det nordiska perspektivet ytterligare och fokusera på senaste trender och framgångshistorier. Vi fyller definitivt ett behov på den internationella mötesarenan.

För mer information, se uppdateringar på www.nlsdays.com

Nordic Life Science Days är Nordens största partneringkonferens för den globala life science-industrin. Mötet samlar de bästa talangerna inom life science och erbjuder fantastiska nätverk och partnerskapsmöjligheter, samt ger uppdatering av och fakta kring de senaste trenderna.

Nordic Life Science Days lockar ledande beslutsfattare från life science sektorn, inte bara från bioteknik, läkemedel och medicinteknik, men även från ekonomi, forskning, politik och myndigheter.

Nordic Life Science Days visar det bästa Norden har att erbjuda med hjälp av banbrytande och avancerad partnering- och nätverksverktyg.

I år samarbetar Nordic Life Science Days med Oslo Cancer Cluster och Toulouse Cancer-Bio-Sante Cluster, som integrerar European Cancer Cluster Partnering (ECCP 2014) och dess särskilda inriktning på cancer, i mötet.

Kontakt

Olivier Duchamp
Managing Director, Nordic Life Science Days
+33 (0) 430 109 741
olivier.duchamp@swedenbio.com

Kommunikation

Karina Eskilsson
Senior Manager, Communications &PR, SwedenBIO
+ 46 70 420 33 74
karina.eskilsson@swedenbio.com



SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube