2012-03-13 09:00Pressmeddelande

Malmö mötesvärd för potentiella affärspartners från hela världen – främjar svenska arbetstillfällen

null

Malmö står i år värd för ett av Skandinaviens största investerarmöte inom life science. Över 40 presenterande bolag söker kontakt för försäljning, in- och utlicensiering och samarbeten med investerare från Europa, USA och Japan. 300-400 deltagare beräknas besöka Life Science Investment Day Scandinavia. Huvudarrangör är branschorganisationen SwedenBIO tillsammans med bla Malmö Stad, Det Medicinska Malmö och Invest in Skåne.

- Life Science är ett av de prioriterade områdena för framtida tillväxt i Malmö. Detta möte känns därför oerhört angeläget och det är med stor glädje som vi bl.a. genom Det Medicinska Malmö kan medverka i detta evenemang, säger Ilmar Reepalu, ordförande Malmö Kommunstyrelse.

-Region Skåne har tillväxt genom innovation som ett av de högst prioriterade områdena. Life Science utgör ett av regionens styrkeområden för sådan tillväxt. Det är därför mycket glädjande att detta investerarmöte arrangeras hos oss i år och vi hälsar alla deltagare varmt välkomna till Skåne, säger Pia Kinhult, Ordförande Regionstyrelsen Skåne.

Det är sjunde året Life Science Investment Day Scandinavia hålls, men i år är det första gången mötet förläggs utanför Stockholm.

- Vi vill belysa hela Sverige, och självklart framträder det internationella perspektivet tydligt i Malmö där man till och med ser Danmark, säger Johan Järte, VD SwedenBIO. Han poängterar också vikten av det goda samarbetet med Malmö:

- För att våra medlemmar ska få de bästa förutsättningar att utvecklas krävs samarbete på alla håll: regionalt som internationellt, mellan olika yrkeskategorier och branschöverskridande allianser.

Sverige är – sin storlek till trots - ett av världens mest innovativa länder, men lyckas inte lika väl att gå från innovation till stora, lönsamma bolag. Att utveckla en behandlingsmetod tar över tio år, så vägen fram till färdig produkt är lång och fallgroparna många.

- Vi vet att möten som detta möjliggör många bolags fortsatta existens. Vi vill få fram nya Pharmacia eller Astra och då är kontaktskapande ytor som Life Science Investment Day Scandinavia ett av många sätt för oss att hjälpa till, säger Jonas Ekstrand, ansvarig för affärsutveckling och finansieringsfrågor på SwedenBIO och projektledare för Life Science Investment Day Scandinavia.

Life Science Investment Day Scandinavia äger rum på Hilton Malmö City, den 27 mars kl 8.00 – 17.15. Välkommen! Läs mer på http://www.swedenbio.se/en/Life-Science-Investment-Day-Scandinavia/

Följ oss på twitter #LSID2012

I samarbete med Life Science Investment Day Scandinavia arrangerar Kemivärlden Biotech ”The future of Swedish and Danish Life Science” i Lund dagen efter.

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Karina Eskilsson, Kommunikationsansvarig SwedenBIO, tel 070 – 420 33 74

Ulf G Andersson, Verksamhetschef, Det medicinska Malmö, tel 0721  - 827583

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube