2009-10-01 15:45Pressmeddelande

Lika villkor för nyskapande forskning och fönsterputsning?

Sverige är ett av få OECD-länder som saknar skattestimulanser för investeringar i FoU i företag. Däremot gynnas bolag inom hushållsnära tjänster och byggsektorn av olika skattesubventioner.
Behovet av innovation som motor för tillväxt och välstånd är stort. Det handlar om att utveckla högförädlade produkter och tjänster av forskningsrön, sådana som Sverige kan konkurrera med på sikt. Idag är kapitalförsörjningen det största hotet mot de innovativa företagen och därmed också för Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta framkom när politiker, kapitalförsörjare, forskare och företagare igår debatterade på evenemanget Bubbel & Debatt i Stockholm.

Sverige saknar en vision för forskningsintensiva bolag, inte minst för livsvetenskaperna läkemedel, bioteknik och medicin teknik. Utan konkreta åtgärder finns risk att denna livsviktiga industri förtvinar. Detta framkom i går kväll när Magnus Persson, partner på HealthCap, Agneta Berliner (fp) suppleant Riksdagens Näringsutskott, Torun Nilsson, författare och Johan Järte VD för forskningsbolaget SentoClone debatterade i en paneldebatt modererad av Anna Karin Källén, SwedenBIO i ett arrangemang av SwedenBIO, Naturvetarna, Kemivärlden Biotech och Apotekarsocieteten.

Denna avsaknad av initiativ från regering speglas även av Globaliseringsrådet, som i en artikel i DN 30 september konstaterar att regeringen undviker diskussionen om Sveriges framtid.

Om vi inte snabbt får en samling kring dessa frågor kommer Sverige inte längre ha råd med tidig forskning eller kliniska prövningar vilket kommer att leda till att exportinkomster försvinner tillsammans med kunskap och kompetens. Agneta Berliner uppmanade var och en - Boka ett möte med er lokala riksdagsledamot och på detta sätt påverka deras intresse för industrin!

EU-kommissionen uppmuntrar sina medlemsländer att vidta stödjande åtgärder, nästan vad de vill så länge de riktas till innovativa små och medelstora bolag med mindre än 250 anställda. På denna inbjudan har Sverige inte nappat alls.

- Det behöver inte vara svårare än att regeringen tar ett beslut om skatteincitament för forskningsintensiva bolag. Det som i mina ögon förefaller enklast, och för staten i stort sett skatte-neutralt, vore om förlustavdrag i bolagssektorn kunde kvittas mot skatteinbetalningar samma år som förlusten uppstår, istället för att som nu ackumuleras och kvittas mot framtida vinster. Sveriges kunskaps- och forskningsintensiva tillväxtbolag behöver dessutom riktad stimulans för att möjliggöra byggandet av framtidens storföretag. Här ligger Sverige långt efter våra Europeiska konkurrentländer, sade Magnus Persson HealthCap.

- Kom ihåg att de som en gång blev stora bolag inom Life Science i Sverige för 20 år sedan var små bolag från början, till exempel Kabi och Pharmacia, sade Torun Nilsson.

Johan Järte skickade ett tydligt budskap - Vårt bolag är beroende av svensk sjukvård för att utföra våra kliniska prövningar, när vi som ett litet bolag ska ta hela kostnaden för 150 patienters kostnadskrävande cancerbehandling i en klinisk studie förstår vem som helst att det inte går ihop. Vi får inte bara stolen undandragen under oss utan en fallucka öppnas!

Agneta Berliner kunde också avsluta debatten med en hälsning från Karin Pilsäter (FP), ordförande i Näringsutskottet, att alla kontakter från Life Science branschen välkomnas.

Apotekarsocieteten, Naturvetarna, SwedenBIO och Kemivärlden Biotech.

För mer information:
Andreas Furängen
, Apotekarsocieteten
Tel: 08-723 50 61, mail: andreas.furangen@swepharm.se

Jörgen Ohlsson, Naturvetarna
Tel: 0733-66 24 82 Mail: jorgen.ohlsson@naturvetarna.se

Mats Berggren, SwedenBIO
Tel: 08- 21 36 01 Mail: mats.berggren@swedenbio.com
Maria Kaaman, SwedenBIO
Tel: 08- 21 31 32, mail: maria.kaaman@swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube